התכנית להנחיית קבוצות

מטרתה של התכנית להנחיית קבוצות היא להכשיר אנשי מקצוע להנחות קבוצות משימה, קבוצות ייעוץ וקבוצות טיפול, בקשת רחבה של נושאים: התפתחות אישית ובין אישית, התפתחות רגשית של ילדים ומתבגרים, הנחיית הורים וקבוצות מורים. התכנית תכשיר מומחים המסוגלים לשלב בין פרקטיקה ומחקר.