התכנית להנחיית קבוצות

לשיחה עם יועץ לגבי לימודים פנו בבקשה ללילך לוי, 8288320 llevy3@univ.haifa.ac.il
אחרי השעה 16:00 ניתן לפנות במייל או להשאיר הודעה טלפונית ואנו נחזור אליכם.

ראש התכנית: פרופ׳ אביהו שושנה  avihush@gmail.com

מסלול א' 318201-23-06           מסלול ב' 318202-23-06

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד תתקיים בתאריכים 29.01.2023 – 30.06.2023
 

מטרתה של התכנית להנחיית קבוצות היא להכשיר אנשי מקצוע להנחות קבוצות משימה, קבוצות ייעוץ וקבוצות טיפול, בקשת רחבה של נושאים: התפתחות אישית ובין אישית, התפתחות רגשית של ילדים ומתבגרים, הנחיית הורים וקבוצות מורים. התכנית תכשיר מומחים המסוגלים לשלב בין פרקטיקה ומחקר. מוצעים שני מסלולים לשני סוגים של מומחים: מסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה) לאנשי מחקר המתמחים בהנחיית קבוצות בהיקף של 32 שש"ס ומסלול ב' (ללא תזה) לאנשי טיפול שמעוניינים בהכשרה והתמחות מעמיקה בהיבט היישומי בהיקף של 40 שש"ס.

תנאי קבלה (בנוסף לתנאי הקבלה הכללים לחוג לייעוץ והתפתחות האדם):
1. מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בתואר ראשון בתחומים רלוונטיים כגון התפתחות האדם, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית, חינוך וכו' (מועמדים שלא למדו את התכנים שנלמדים בקורסים הרשומים ברשימת קורסי ההשלמה שלהלן יידרשו להשלימם במסגרת קורסי ההשלמה).
2. ממוצע משוקלל של 85 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר הראשון.
3. ציון של 75 לפחות בבחינת כניסה באנגלית.
4. ראיון קבוצתי אליו יוזמנו חלק מהמועמדים על פי החלטת ועדת הקבלה.

דרישות להגשת מועמדות:

  1. גיליון ציונים מקורי וחתום אותו יש להעביר בדואר/ידנית למדור הרשמה לתארים מתקדמים.
  2. נספח מספר 6א׳ ותמונת פספורט.
  3. קורות חיים.
  4. המלצה על כישורים אקדמיים והמלצה בתחום המקצועי-יישומי. המלצות אלו תשלחנה ישירות על ידי הממליץ.

לימודי השלמה
תיאוריות אישיות 2 נק'
פסיכולוגיה התפתחותית 4 נק'
פסיכולוגיה חברתית 2 נק'
פסיכולוגיה אבנורמלית 2 נק'
השלמות בשיטות מחקר 2 נק'
השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה 2 נק'

פטור מקורס השלמה יינתן על סמך לימודים קודמים (בהתאם לשיקול דעת ועדת הקבלה).
את לימודי ההשלמה יש לסיים בציון של 80 לפחות בכל קורס.

להורדת מערכת הלימודים של שנה א' לשנה"ל תשפ״ג בתכנית להנחיית קבוצות לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת הלימודים של שנה ב׳ לשנה"ל תשפ״ג בתכנית להנחיית קבוצות לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)