תואר שני בחוג לחינוך מתמטי

מטרת הלימודים לתואר שני היא להכשיר סגל בכיר, שיעסוק במחקר בחינוך מתמטי, יקדם את הוראת המתמטיקה בכל הגילאים והמערכות, יעסוק בפיתוח סביבות למידה ותכניות לימודים ובהכשרת מורים למתמטיקה.

לעמוד התכנית בדף החוג לחינוך מתמטי >>