תואר שני בחוג לחינוך מתמטי – מידע כללי

יו"ר הוועדה החוגית לתארים מתקדמים: ד"ר טלי רוה talil@edu.haifa.ac.il

מטרות הלימודים

החוג לחינוך מתמטי פותח הזדמנויות מגוונות להכשרה, העמקה והעשרה מקצועית ומחקרית בתחומים הבאים:

 • הבנה של תהליכי למידה והוראה של מתמטיקה ברמות שונות ובגילאים שונים
 • מאפיינים קוגניטיביים, ניורו-קוגניטיביים של חשיבה מתמטית
 • תהליכים חברתיים בכיתה מתמטית
 • פיתוח ויישום כלים טכנולוגיים המיועדים ללמידה ולהוראה של מתמטיקה
 • תכניות לימודים, חומרי למידה וכלי הערכה במתמטיקה
 • גישות שונות להוראת המתמטיקה המתאימות לאוכלוסיות מגוונות
 • פיתוח מומחיות מורים ומורי מורים למתמטיקה
 • הוראה ולמידה של המתמטיקה במסגרות שונות
 • גישות מגוונות למחקר מתקדם בחינוך מתמטי בגישות שונות ובתחומים מגוונים

כול התחומים ישלבו תכנים מענפי מתמטיקה שונים הכוללים אריתמטיקה, אלגברה, גיאומטריה, חדוו"א וסטטיסטיקה.

תכניות הלימוד

החוג לחינוך מתמטי (http://edu.haifa.ac.il/mathed) מציע שני מסלולי לימוד: מסלול א' בהיקף של 32 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) עם כתיבת עבודת גמר מחקרית, מסלול ב' בהיקף של 40 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) עם כתיבת פרויקט סיום. המסיימים יהיו מוסמכי הפקולטה לחינוך ויהיו זכאים לתואר M.A. בחינוך מתמטי.

אשכולות

לימודים בחוג מאפשרים הרחבת דעת במגוון התחומים המפורטים לעיל. יחד עם זאת קיימים בחוג לחינוך מתמטי שלושה אשכולות. כל אחד מהאשכולות מאפשר מיקוד ופיתוח מומחיות בתחום ייחודי למי שיעמוד בדרישות. האשכולות הם:

 1. טכנולוגיות בשירות החינוך המתמטי
 2. הנחיית מורים למתמטיקה
 3. חשיבה מתמטית ומוח

לימודי תואר שני עם תעודת הוראה

בחוג לחינוך מתמטי קיים נתיב המשלב לימודי תואר שני עם לימודי תעודת הוראה. התכנית מזכה בפטור משכר לימוד על לימודי תעודת הוראה.

תכניות אינטרדיסציפלינריות

בחוג לחינוך מתמטי מוצעות שתי תוכניות אינטרדיסציפלינריות:

 1. מסלול אישי במתמטיקה וחינוך – התוכנית במסלול א' בלבד בהיקף של 40 שעות שבועיות סמסטריאליות  המסיימים  זכאים לתואר MA בחינוך מתמטי במסלול אישי מתמטיקה וחינוך.
 2. התכנית לקשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה
  התכנית הינה משותפת לחוג לחינוך מתמטי ולחוג ללקויות למידה, ומציעה שני מסלולים: מסלול א' בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) עם כתיבת עבודת גמר מחקרית, ומסלול ב' בהיקף של 44 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) עם כתיבת פרויקט סיום. הקבלה לתכנית מותנית בקבלה לחוג ללקויות למידה ולחוג לחינוך מתמטי (בכל חוג לפי התנאים המקובלים בו). המסיימים יהיו מוסמכי הפקולטה לחינוך ויהיו זכאים לתואר M.A. בקשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה. המועמד צריך להירשם לשני החוגים: החוג לחינוך מתמטי והחוג ללקויות למידה

רישום

מועד אחרון להרשמה: 31.8.2023

תואר שני בחוג לחינוך מתמטי – מידע כללי

קודים לרישום:

המסלול

מסלול א'

מסלול ב'

החוג לחינוך מתמטי317201-22-01317202-22-01
מסלול אישי מתמטיקה וחינוך317206-22-01 
התכנית לקשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה317201-22-03317202-22-03
התמחות בטכנולוגיות בשירות החינוך המתמטי317201-22-04317202-22-04
התמחות הנחיית מורים317201-22-05317202-22-05
התמחות במוח וחשיבה מתמטית317201-22-06317202-22-06

תנאי הקבלה

א. השכלה קודמת

1. מועמדים לחינוך מתמטי צריכים להיות בעלי

 • תואר ראשון בחינוך מתמטי / הוראת מתמטיקה / הוראת המדעים
 • תואר ראשון במתמטיקה, או במקצועות עתירי מתמטיקה בעלי תעודת הוראה
 • תואר ראשון במתמטיקה, או במקצועות עתירי מתמטיקה ללא תעודת הוראה (לנתיב המשולב עם תעודת הוראה)
 • תואר ראשון בחינוך / הוראה עם התמחות במתמטיקה (מאוניברסיטה או ממכללה)
 • תואר ראשון בפסיכולוגיה עם עניין בקוגניציה, מוח וחינוך מתמטי (יידרשו השלמות בחינוך מתמטי)

2. מסלול אישי במתמטיקה וחינוך התוכנית במסלול א' בלבד בהיקף של 40 שעות שבועיות סמסטריאליות  המסיימים  זכאים לתואר MA בחינוך מתמטי במסלול אישי מתמטיקה וחינוך. יתקבלו לתוכנית זו בוגרי מתמטיקה בציון ממוצע של 80 לפחות. כמו כן, יעמדו בדרישות החוג הרגילות . המועמד יתקבל בשנה הראשונה ללימודיו לתכנית הרגילה בחינוך מתמטי. הקבלה למסלול האישי יקבע רק בסוף השנה הראשונה ללימודי התואר השני ,וזאת בתנאי של מציאת מנחה וממוצע של 80 לפחות בשנה הראשונה. על המועמדים לעבור  ראיונות קבלה.

3. התכנית לקשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה http://www.edu.haifa.ac.il/learning-dis. התכנית הינה משותפת לחוג לחינוך מתמטי ולחוג ללקויות למידה, ומציעה שני מסלולים: מסלול א' בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) עם כתיבת עבודת גמר מחקרית, ומסלול ב' בהיקף של 44 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) עם כתיבת פרויקט סיום. הקבלה לתכנית מותנית בקבלה לחוג ללקויות למידה ולחוג לחינוך מתמטי (בכל חוג לפי התנאים המקובלים בו). המסיימים יהיו מוסמכי הפקולטה לחינוך ויהיו זכאים לתואר M.A. בקשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה. המועמד צריך להירשם לשני החוגים: החוג לחינוך מתמטי והחוג ללקויות למידה

מועמדים לכול התכניות יהיו בעלי תואר בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה העומדים בתנאים הבאים:

 • ציון ממוצע 80 ומעלה בתואר ראשון עם ממוצע 76 ומעלה בקורסים מתמטיים.
 • בוגרי מקצועות עתירי מתמטיקה המתקבלים לנתיב המשלב תעודת הוראה – ציון ממוצע 76 ומעלה במקצועות מתמטיים ולפחות 30 ש"ס לימודים המתמטיקה ממסמך רישיונות הוראה של משרד החינוך.

ב. ראיונות אישיים

ועדת הקבלה בחוג תדון בתיקי המועמדים ותהיה רשאית לזמן לראיון אישי במקרה הצורך.

ג. תנאי קבלה נוספים

 1. תלמידים שיסיימו את לימודיהם לתואר ראשון בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים, אישור רשמי לממוצע הציונים (סופי או זמני), וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לתואר ראשון. אין אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון.
 2. בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים.
 3. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE, או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. פרטים נוספים על מבחן ה- GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובאתר GRE ( http://www.ets.org/gre).

ד. מילוי נספח מס' 5

מילוי נספח זה הינו חובה. ניתן להוריד אותו באתר החוג. יש למלא אותו בקפידה.

ה. השלמות

ועדת הקבלה החוגית רשאית להתוות תוכנית ללימודי השלמה למועמדים בעלי רקע אקדמי חסר. קורסי ההשלמה לא יימנו במספר השעות לתואר.

הערות

 • ועדת הקבלה של החוג תדון אך ורק במועמדים, שהעבירו מראש את כל החומר הרלוונטי כמפורט בתנאי הקבלה.
 • אין כל התחייבות מצד החוג לקבל את המועמד/ת למסלול הלימודים שביקש, גם אם מילא את כל תנאי המינימום הנדרשים.

להורדת מערכת לימודים לשנה"ל תשפ״ב בחוג לחינוך מתמטי – תואר שני, לחצו כאן (קובץ pdf, בחלון חדש)

לצפייה בשנתון תשפ״ג – החוג לחינוך מתמטי – לחץ כאן (בחלון חדש)