תואר שני בחוג ללקויות למידה

בחוג קיימים מספר מסלולים: מסלול א' (כתיבת עבודת גמר מחקרית – תזה). מסלול זה כולל לימוד קורסים בהתאם לתוכנית הלימודים המפורטת בהמשך, הגשת 2 עבודות סמינריוניות והגשת תזה. במסגרת מסלול זה נלמדות 48 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) במשך שנתיים וחצי.