תכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי במכללת מבח"ר, בני ברק

תכנית ייחודית, תלת שנתית (3 סמסטרים  מדי שנה כולל סמסטר קיץ) הכוללת לימודים אקדמיים לצד הכשרה מעשית בבתי הספר. התכנית זהה לתכנית הקיימת באוניברסיטת חיפה תוך התאמה לצרכים המיוחדים של האוכלוסייה החרדית. בתום הלימודים מוענק תואר מ"א בתכנית לייעוץ חינוכי בחוג לייעוץ והתפתחות האדם מאוניברסיטת חיפה.