תכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי במכללת מבח"ר, בני ברק

תכנית ייחודית, תלת שנתית (3 סמסטרים  מדי שנה כולל סמסטר קיץ) הכוללת לימודים אקדמיים לצד הכשרה מעשית בבתי הספר. התכנית זהה לתכנית הקיימת באוניברסיטת חיפה תוך התאמה לצרכים המיוחדים של האוכלוסייה החרדית.

במסגרת פרויקט הגמר בייעוץ חינוכי, הסטודנטיות מציגות את העבודה בפוסטרים.
ניתן להתרשם ממספר פוסטרים לדוגמה בנושאים שונים אשר הוכנו על ידי סטודנטיות מתכנית מ.א. בייעוץ חינוכי במבח"ר, בני ברק בהנחיית גב' פנינית רוסו-נצר

"צידה לדרך" – פיתוח יכולת קבלת החלטות אצל מתבגרים באמצעות הכרת העצמי (קובץ JPG בחלון חדש)

קידום רווחה נפשית על ידי הכרת והוקרת הטוב והחיובי תוך עיון בחוזקות ונתינה לסביבה (קובץ JPG בחלון חדש)

העצמת החוזקות האישיות לשם פיתוח יכולת התמודדות לקראת מעבר לתיכון: הערכת סדנת התערבות לתלמידות כיתה ח' בב"יס יסודי חרדי בפריפריה (קובץ JPG בחלון חדש)

פיתוח אוריינטציית עתיד באמצעות חיזוק זהות האני והחזקות של תלמידים (קובץ JPG בחלון חדש)

"ארגז כלים" ליציאה מכפר הנוער בראי הפסיכולוגיה החיובית (קובץ JPG בחלון חדש)

"עצמה וצמיחה" – תכנית התערבות להעצמה אישית (קובץ JPG בחלון חדש)

פיתוח תחושת אחריות ומסוגלות אישית ללמידה בקרב מתבגרות (קובץ JPG בחלון חדש)

התכנית ליועצות חינוכיות נפתחה בשנה"ל תשס"ח.

התכנית ליועצים חינוכיים נפתחה בשנה"ל תשע"ג.