חילופי חוקרים בנושא "שונות" עם אוניברסיטת הילדסהיים, גרמניה

המשך קריאה

הכנס השנתי השני של מרכז המצויינות LINKS

המשך קריאה
מענקי מחקר מקרן ISF לד''ר בת שבע חדד

מענקי מחקר מקרן ISF לד''ר בת שבע חדד...

הפקולטה לחינוך מברכת את ד"ר בת שבע חדד, מהחוג לחינוך מיוחד, על זכייתה בשני מענקי מחקר יוקרתיים של קרן ה ISF (Israeli Sceince Foundation...

מענק מחקר ISF לפרופ' לילי אורלנד-ברק ולד׳׳ר צפי גולדברג

מענק מחקר ISF לפרופ' לילי אורלנד-ברק ולד׳׳ר צפי גולדברג

ברכות לפרופ' לילי אורלנד-ברק, דיקן הפקולטה לחינוך וד"ר צפי גולדברג, מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה על זכייתם במענק יוקרתי של קרן המדעים הלאומית (ISF) על מחקרם: "מלמידת מורים לביצועי מורים". המחקר נועד למלא חלל בגוף הידע הקיים כיום אודות למידה מקצועית, ולענות על השאלה- מה הקשר בין הדרכים בהן מורים חדשים לומדים את...

מענק מחקר ISF לד׳׳ר דבי גולדן וד׳׳ר אביהו שושנה

מענק מחקר ISF לד׳׳ר דבי גולדן וד׳׳ר אביהו שושנה ...

הפקולטה לחינוך מברכת את ד"ר דבי גולדן וד"ר אביהו שושנה מהחוג למנהיגות ומדיניות על זכייתם במענק מחקר יוקרתי של קרן ה (ISF (Israeli Science Foundation, למחקרם "גנים של מעמד: אתנוגראפיות של מעמד, רגשות וגני ...

ספרם החדש של פרופ' אנית סומך ופרופ' יזהר אופלטקה

ספרם החדש של פרופ' אנית סומך ופרופ'...

ברכות לפרופ' אנית סומך, ראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, על הוצאת ספר חדש ביחד עם פרופ' יזהר אופלטקה מאוניבר...