התכנית לביבליותרפיה

לשיחה עם יועץ לגבי לימודים פנו בבקשה ללילך לוי, 8288320 llevy3@univ.haifa.ac.il
אחרי השעה 16:00 ניתן לפנות במייל או להשאיר הודעה טלפונית ואנו נחזור אליכם.

ראש התכנית: פרופ׳ דנה אמיר dana.amir2@gmail.com

לחץ כאן לצפייה בפלאייר התכנית (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בהרצאות מיום העיון של התכנית שהתקיים בתאריך 27.3.12 לחץ כאן

מסלול א' 318201-23-02       מסלול ב' 318202-23-02

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד תתקיים בתאריכים 29.01.2023 – 30.06.2023

הביבליותרפיה היא שיטת טיפול באמצעות ספרות, השייכת לתחום הטיפול באמצעות אמנויות. זוהי שיטת טיפול העושה שימוש ביצירות מתחום הספרות היפה (פרוזה, שירה וספרות ילדים) וכן בתהליכי כתיבה מגוונים במטרה לפתח תובנה ומודעות, לאפשר הכרות עם העולם הרגשי והקונפליקטים המודעים והלא מודעים הקשורים בו ולסייע בהתמודדות עם מצבי מצוקה ובהבנה עמוקה יותר של מערכות יחסים.
תוכנית הלימודים בביבליותרפיה כוללת 3 שנות לימוד: שנתיים של לימודי מ.א ושנה במחלקה ללימודי המשך בפקולטה לחינוך. לימודי ההמשך מקנים את תעודת המטפל שלצד תעודת התואר השני. רק שתי התעודות יחד מהוות אישור על סיום לימודי הטיפול בביבליותרפיה ומקנות את הזכות לעבוד במקצוע. להלן לינק לתוכנית להכשרת מטפלים בביבליותרפיה, במחלקה ללימודי המשך (בחלון חדש).

לימודי המ.א בתוכנית משלבים רקע תיאורטי בתחום הטיפול בכלל ובתחום הביבליותרפיה בפרט, עם התנסות מעשית במסגרת פרקטיקום וסדנאות. ניתן ללמוד במסלול א', הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית, בהיקף של 32 שש"ס – או במסלול ב', הכולל מבחן גמר, בהיקף של 36 שש"ס.
לאורך כל 3 שנות הלימודים יתנסו התלמידים בפרקטיקום. בשנה הראשונה למשך יום בשבוע ובשנה השנייה והשלישית למשך יומיים בשבוע.

התכנית מיועדת לתלמידים בעלי תואר ראשון מתחום הטיפול: חינוך (ייעוץ והתפתחות האדם או חינוך מיוחד ,(פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית ומדעי ההתנהגות, רצוי בשילוב עם תואר בספרות. במידה והתואר הראשון הנו באחד התחומים בלבד (תואר במקצוע טיפולי או תואר בספרות ולא שילוב של שניהם) יידרשו הסטודנטים ללימודי השלמה בתחום החסר. במסגרת לימודיהם ישתתפו התלמידים בפרקטיקום המחייב אותם לפנות יום בשבוע, בו יתנסו התלמידים בעבודה טיפולית במסגרות חינוכיות וטיפוליות בהנחיה של ביבליותרפיסט מוסמך. בשנה א' יהיה עיקרה של העבודה המעשית צפייה מודרכת, ואילו  בשנה ב' יהיה עיקרה של העבודה המעשית התנסות טיפולית שתלווה בשעת הדרכה אישית. בתום לימודי המ"א ימשיכו הסטודנטים ללימודי שנה שלישית של התמחות בביבליותרפיה במסגרת המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית. לימודי המשך אלה כוללים עבודה מעשית בשדה וקורסים מגוונים בעלי אוריינטציה הקשורה בטכניקה הטיפולית.

הערה: במועד פרסום המדריך לנרשם עומדת לאישור הכנסת הצעת חוק לפיה עיסוק במקצוע יהיה מותנה בקבלת תעודת הכרה/רישיון מאת משרד הבריאות.

תנאי קבלה (בנוסף לתנאי הקבלה הכללים לחוג לייעוץ והתפתחות האדם):
1. ממוצע של 85 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בתואר הראשון.
2. ציון של 75 לפחות בבחינת הכניסה באנגלית.
3. ראיון אישי וקבוצתי אליו יזומנו חלק מהמועמדים על פי החלטת וועדת הקבלה.

דרישות להגשת מועמדות:

  1. גיליון ציונים מקורי וחתום אותו יש להעביר בדואר/ידנית למדור הרשמה לתארים מתקדמים
  2. שלוש המלצות (לפחות אחת אקדמית) שתישלחנה ישירות על ידי הממליץ והמתארות את יכולת המועמד מבחינה  אקדמית, מקצועית ואישית. את ההמלצות יש לשלוח למזכירות החוג לייעוץ והתפתחות האדם עבור "מועמדים למ"א – ביבליותרפיה". מפאת החיסיון, המלצות לא תועברנה לידי המועמדים. ועדת הקבלה לא תיקח בחשבון המלצות שתועברנה ע"י המועמדים עצמם.
  3. קורות חיים (מנוסחים באופן סיפורי ולא בנקודות) מודפסים בהיקף של עד 3 עמודים.
  4. נספח 6א' (קובץ PDF בחלון חדש) ותמונת פספורט.
  5. טופס פרטים אישיים (נספח 6ד') (קובץ PDF בחלון חדש).
  6. עמוד מודפס אחד ובו מתאר ומנתח המועמד יצירה ספרותית (שיר, ספר, סיפור ילדים) שהייתה משמעותית עבורו.

בשל מספר המקומות המוגבל יוזמנו לראיונות רק חלק מן המועמדים. לא ניתן לקבל משוב במידה של אי קבלה.

לימודי השלמה למי שאינו בא מתחום הטיפול (חובה לסיים בשנת הלימודים הראשונה)
מבוא לפסיכולוגיה – 2 נק'
פסיכופיזיולוגיה – 2 נק'
פסיכולוגיה של האישיות – 2 נק'
פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נק'
פסיכופתלוגיה (פסיכולוגיה אבנורמלית) – 4 נק'
השלמות בשיטות מחקר  2 נק'
השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה  2 נק'

ניתן להתחיל את לימודי המ"א ולהשלים את הקורסים הנ"ל, במידה וחסרים לא יותר מארבעה קורסים. במקרה ונדרש להשלים יותר  מ-4 קורסים, תשקל מועמדות לשנת השלמות.

לימודי השלמה למי שאינו בא מתחום הספרות (חובה לסיים עד סיום שנת הלימודים השנייה):
מבוא לפרוזה
מבוא לשירה
שלושה קורסי בחירה נוספים באישור אקדמי.

פטורים מקורסים אלו תלמידים שלמדו לתואר ראשון בחוגים השונים לספרות. (יש להציג זכאות לתואר ראשון בספרות).

בנוסף מומלץ להשלים 200 שעות בספרות טרם הגשת המועמדות לתכנית (החישוב כולל, בנוסף לקורסים אקדמיים, גם סדנאות כתיבה, פרסום ספר בהוצאה מוכרת, וכן 5 יחידות בגרות בספרות). במידה ולא הושלמו שעות אלה לפני תחילת התואר, יש להשלימם עד סיום לימודי התעודה (שנה שלישית במסגרת המחלקה ללימודי המשך).

היקף הלימודים
מסלול א' – (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית) 32 שש'ס, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות בתכנית. יש לסיים את כל חובות השמיעה כולל הגשת עבודות בשנתיים.

רצוי לסיים במועד זה את עבודת התזה, אך ניתן לסיים את עבודת התיזה במשך השנה השלישית.

מסלול ב' – (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית) 36 שש"ס, כולל 2 עבודות סמינריוניות בתכנית. יש לסיים את כל חובות השמיעה כולל הגשת עבודות ובחינת גמר בשנתיים.


זכאות לתואר

זכאות לתואר מותנית בסיום חובות הקורסים העיוניים, ההתמחות המעשית, כתיבת עבודת גמר (מסלול א') או מבחן גמר (במסלול ב').

להורדת מערכת הלימודים של שנה א' לשנה"ל תשפ״ג בתכנית לביבליותרפיה לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת הלימודים של שנה ב' לשנה"ל תשפ״ג בתכנית לביבליותרפיה לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

 

טופס דיווח שעות פרקטיקום

להורדת דף דיווח חודשי שנה א׳ – לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת דף דיווח חודשי שנה ב׳ – לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)