לימודי תעודת הוראה בפסיכולוגיה

לשיחה עם יועץ לגבי לימודים פנו בבקשה לאילנה בסביץ, 8249150 ibassevit@univ.haifa.ac.il
אחרי השעה 16:00 ניתן לפנות במייל ואנו נחזור אליכם.

ראש אקדמי של תעודת הוראה בפסיכולוגיה: ד"ר רעות ארבל

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה תחל ב 11.02.2024

סיום ההרשמה 31.10.2024

התכנית להוראת הפסיכולוגיה מתמקדת בתכנים הקשורים להוראה בכלל ולהוראת הפסיכולוגיה בפרט וכוללת קורסים בחינוך, בפסיכולוגיה, בדידקטיקה וקורסים המלווים את ההכשרה מעשית.
הסטודנטים נחשפים לתכנית הלימודים בפסיכולוגיה הנלמדת בבתי הספר התיכוניים ולדרכי הוראה מגוונות. הם מתנסים בתכנון ובבניית מערכי שיעור, ומפתחים מיומנויות שתסייענה להם להעביר את תכני הלימוד באופן מעורר עניין ומובן ובהתמודדות עם קשיים לימודיים ורגשיים-התנהגותיים של תלמידים.

להורדת מערכת הלימודים בתעודת הוראה בפסיכולוגיה, שנה"ל תשפ״ד לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

בחוג לייעוץ והתפתחות האדם מתקיימים לימודים לקראת קבלת תעודת הוראה בפסיכולוגיה בשני מסלולי לימודים *:

א. מסלול דו-שנתי**

ב. מסלול חד-שנתי

מסלול חד שנתי 318403-24-01* ומסלול דו שנתי 318402-24-01

*פתיחת המסלולים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים.

מטרת התכנית הינה להכשיר בעלי תואר ראשון בחוגים: פסיכולוגיה, ייעוץ והתפתחות האדם, מדעי ההתנהגות ובעלי תואר שני בייעוץ חינוכי להוראת הפסיכולוגיה בבית הספר התיכון.

 תנאי קבלה

  1. תלמידים בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה,ייעוץ והתפתחות האדם, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית וכדומה..
  2. הקבלה מותנית בציון ממוצע של 80 לפחות. קדימות לתלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.
  3. מילוי נספח 6 ז' (קובץ PDF בחלון חדש).
  4. ראיון.

**למסלול הדו-שנתי יכולים להגיש מועמדות תלמידי החוגים לייעוץ והתפתחות האדם ופסיכולוגיה הלומדים בשנה האחרונה ללימודי הב"א.

 

מבנה הלימודים

במהלך הלימודים ילמד הסטודנט 12 נק' שיעורי חובה, 8 נק' שיעורי בחירה, השלמות בהתאם ללימודיו הקודמים (כפי שתקבע ועדת הקבלה), והתנסות מעשית בהיקף של 16 נק'.

סך הכל יש ללמוד 36 נקודות בתעודת ההוראה.

על סטודנט שאינו תלמיד מ"א או סיים לימודי מ"א בפסיכולוגיה וייעוץ חינוכי, ללמוד 12 נ"ז נוספות של שיעורי בחירה.

 

קורסי ההשלמה*:

פסיכולוגיה התפתחותית או התפתחות הילד

התפתחות בהתבגרות

פסיכולוגיה חינוכית

פסיכולוגיה קוגניטיבית

פסיכולוגיה חברתית

תיאוריות אישיות

מבוא לפסיכולוגיה

* ייתכנו קורסי השלמה נוספים בהתאם לשיקול אקדמי של ראש התוכנית.

– ניתן לקבל פטור על בסיס של לימודים קודמים באישור ראש התוכנית (יש להגיש סילבוסים מפורטים).

הציון הנדרש בקורסים אלה הוא לא פחות מ- 80 בכל קורס.

 

תוכנית לימודים

שיעורי חובה

318.2700 תרגיל דידקטי בפסיכולוגיה – חלק א' 2 נק'

318.2701 תרגיל דידקטי בפסיכולוגיה – חלק ב' (המשך ל-2700) 2 נק'

318.2703 התנסות מעשית חלק א' 4 נק'

318.2705 התנסות מעשית חלק ב' (המשך ל-2703) 4 נק'

318.2704 פיתוח כישורי הוראה 2 נק'

318.3700 סמינר דידקטי בפסיכולוגיה – חלק א' 2 נק'

318.3701 סמינר דידקטי בפסיכולוגיה – חלק ב'(המשך ל-3700) 2 נק'

318.2707 התנסות מעשית חלק א' 4 נק'

318.2708 התנסות מעשית חלק ב' (המשך ל- 2708) 4 נק'

318.2711 ויסות אקלים כיתה 2 נק'

**במסלול הדו-שנתי יש ללמוד את קורסי הדידקטיקה בשנה א', במקביל ליום אימונים אחד בביה"ס. בשנה ב' ישובץ הסטודנט  ליום אימונים נוסף.

תנאי מעבר וסיום לימודים   

תלמיד יסיים לימודיו ויקבל תעודת הוראה לאחר שעמד בתנאים הבאים:

  1. ציון של 80 לפחות בדידקטיקה ובאימונים בהוראה.
  2. בכל אחד מהקורסים האחרים ציון של 75 לפחות.
  3. ממוצע משוקלל בסיום תעודת ההוראה של 80 לפחות.
  4. התאמה להוראה על סמך חוות דעת המבוססת על מעקב שוטף של מוריו ומדריכיו.
  5. תעודת ההוראה תוענק לאחר סיום הב"א.

רישיון הוראה (סטאז')  

תעודת ההוראה בפסיכולוגיה מחייבת שני שלבים של הכשרה:

(1) תעודת ההוראה עצמה

(2) התמחות בהוראה (סטאז'). ההתמחות בהוראה מתבצעת לאחר סיום לימודי ההוראה. הנחיות ופרטים ניתן לקבל במחלקה ללימודי המשך בפקולטה לחינוך. לחץ למעבר לאתר ההתמחות בהוראה   

הפסקת לימודים  

החוג רשאי להפסיק לימודיו של תלמיד אשר (במהלך הלימודים ו/או האימונים) נמצא בלתי מתאים להוראה. התנהגות בלתי הולמת מורה, גרירת לימודים, והתנהלות בלתי סדירה אף הם מהווים סיבה להפסקת לימודים.

שיעורי בחירה (על בסיס מקום פנוי ובאישור החוג)

318.2025פסיכולוגיה חיובית2 נק'
318.2019הבסיס הביולוגי של התפתחות האדם2 נק'
318.2101אינטילגנציה אנושית2 נק'
318.2725למידה בחברה משתנה: אסטרטגיות שמובילות לקיימות2 נק'
318.3702טיפוח סביבה מיטיבה ואכפתית4 נק'
319.1008מבוא לחינוך מיוחד2 נק'

 

נהלים הקשורים לאימונים בהוראה בתעודת הוראה בפסיכולוגיה  

א.  שנת האימון בבית הספר היא חלק מהותי ובלתי נפרד מתכנית הלימודים לתעודת הוראה ומהווה נדבך מרכזי והכרחי בתכנית הלימוד כולה.

ב.  האימונים בהוראה הינם חובה על כל הסטודנטים הלומדים לתעודת הוראה.

משך האימונים נקבע בהתאם למסלול הלימודים הנבחר: תלמידי מסלול חד שנתי יתאמנו יומיים בשבוע במהלך שנה אחת, תלמידי מסלול דו –שנתי יתאמנו יום אחד בשבוע במשך שנתיים.

ג.  שנת האימונים בהוראה מתחילה עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית ומסתיימת בסוף שנת הלימודים במערכת החינוך.

ד. האימונים בהוראה מתקיימים בהתאם לימי הלימוד במערכת החינוך ובהתאם ליום האימונים בו ייקבע השיבוץ של הסטודנט בבית הספר.

ה. משך יום האימונים בהוראה הינו 5-4 שעות (בהתאם למסלול הלימודים ובהתאם לשיבוץ בבית הספר). האימונים בהוראה מתקיימים בבתי ספר במחוזות חיפה צפון ומרכז. השיבוץ הינו על פי שיקולי החוג ולא על בסיס קירבה גיאוגרפית לאזור מגוריהם של הסטודנטים.

ז. האימונים בהוראה יתקיימו באותה שנה בה לומד הסטודנט בקורס הדידקטיקה, ובמקביל לקורס הדידקטיקה. סטודנט אשר יופסקו לו האימונים בהוראה (או שיפסיקם מיוזמתו) יופסקו אוטומטית, באותה שנה, גם לימודי הדידקטיקה.

ח. סטודנט שלא יסיים חובותיו באימונים בהוראה חייב להירשם מחדש לאימונים בהוראה במתכונת שנתית ויחויב בתשלום. בו זמנית עליו לשוב וללמוד במתכונת שנתית את הדידקטיקה בהוראת המקצוע.

ט. פטור מאימונים בהוראה (שנה אחת בלבד) יינתן לסטודנטים שעבדו כמורים 7 שנים לפחות( בהיקף של לפחות חצי משרה) בהוראת הדיסציפלינה בה התמחו, בכתות ז'-י"ב במסגרת משרד החינוך. את הבקשה, בצרוף מסמכים מאגף כוח אדם במשרד החינוך, יש להגיש בכתב למרכזת האימונים בהוראה.

י. השיבוץ לבית הספר יקבע ע"י מרכזת האימונים בהוראה, ובתיאום עם הסטודנט ובית הספר בו ישובץ הסטודנט.

יא. הסטודנטים לא ישובצו לאימונים בהוראה בבתי הספר בהם הם מועסקים כמורים או כממלאי מקום מורים. במידה והסטודנט עובד בבית ספר חלה עליוהחובה לדווח על כך. אם במהלך הלימודים החל הסטודנט לעבוד בבי"ס עליו לדווח למרכזת האימונים על מנת שישונה שיבוצו באימונים בהוראה.

יב. הציון הנדרש באימונים בהוראה הינו 80.

יג. חובותיו ומטלותיו של הסטודנט מפורטים בחוברת אשר תימסר עם פתיחת שנת האימונים. הסטודנט מחויב לעמוד בכל הנדרש עפ"י חוברת זו.

להורדת מערכת שעות, תשפ"ד, תעודת הוראה – החוג לייעוץ והתפתחות האדם (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת שנתון תעודת הוראה בפסיכולוגיה, תשע"ז, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת שנתון תעודת הוראה בפסיכולוגיה, תשע"ח, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת שנתון תעודת הוראה בפסיכולוגיה, תשע"ט, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת שנתון תעודת הוראה בפסיכולוגיה, תש״ף, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בשנתון תשפ״א – החוג לייעוץ והתפתחות האדם – לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה בשנתון תשפ״ב – החוג לייעוץ והתפתחות האדם – לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה בשנתון תשפ״ג – החוג לייעוץ והתפתחות האדם – לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה בשנתון תשפ״ד – החוג לייעוץ והתפתחות האדם – לחץ כאן (בחלון חדש)