לימודי תעודת הוראה

בלימודי תעודת הוראה קיימים שני מסלולי לימודים: לימודים לקראת קבלת תעודת הוראה במסלול דו–שנתי ומסלול של לימודים לקראת קבלת תעודת הוראה במסלול חד–שנתי.