התמחות בטכנולוגיות בשירות החינוך המתמטי

התוכנית מיועדת למתעניינים במחקר, פיתוח, עיצוב והפעלה של טכנולוגיות קיימות וחדשות בלמידה, הוראה, והערכה של עבודת לומדים במתמטיקה. התכנית מתאימה למורים למתמטיקה המעוניינים לפתח קריירה אקדמית כחוקרים, או כמורים מובילים בתחום של טכנולוגיות בכיתת המתמטיקה בכל הרמות והגילאים.
 
תנאי קבלה לתכנית הלימודים
השכלה קודמת
מועמדים לחינוך מתמטי (כללי) צריכים להיות בעלי
  • תואר ראשון בחינוך מתמטי / הוראת מתמטיקה / הוראת המדעים
  • תואר ראשון במתמטיקה, או במקצועות עתירי מתמטיקה בעלי תעודת הוראה
  • תואר ראשון במתמטיקה, או במקצועות עתירי מתמטיקה ללא תעודת הוראה (לנתיב המשולב עם תעודת הוראה)
  • תואר ראשון בחינוך / הוראה עם התמחות במתמטיקה (מאוניברסיטה או ממכללה)
  • תואר ראשון בפסיכולוגיה עם עניין בקוגניציה, מוח וחינוך מתמטי (יידרשו השלמות בחינוך מתמטי)
  • תואר ראשון במדעי המחשב, או ניסיון רלוונטי בתכנות או הנדסת תוכנה.
מועמדים שיחסרו רקע במדעי המחשב יידרשו לשיעורי השלמה רלוונטיים, כגון מבוא לתכנות.
 
תנאי סף
(א) ממוצע משוקלל של 85 ומעלה בלימודי התואר הראשון;
(ב) ציון 80 לפחות בבחינת כניסה באנגלית;
(ג) עמידה בראיון קבלה;
(ד) ציון של 80 לפחות בכל קורס בלימודי השלמה (במידה ונדרשים).
(ה) קורסי ההשלמה הנדרשים ייקבעו בהתאם להחלטת ועדת הקבלה.
* תנאים מיוחדים להתמחויות מוצגים בהמשך
 
 
תכנית הלימודים
בשנים האחרונות כלים טכנולוגיים נכנסים לבית הספר בקצב הולך וגובר ובתחומי דעת רבים ומגוונים. למרות מגמה זאת, כיתת המתמטיקה משתרכת במקרים רבים מאחור בכל האמור בשילוב טכנולוגיות בהוראה ולמידה בבית הספר. התכנית להתמחות בטכנולוגיות בחינוך מתמטי תקדם את החשיבה על שילוב הטכנולוגיה בתהליכים של הוראה, למידה, והערכה של עבודת תלמידים במתמטיקה, תוך התייחסות למכלול ההיבטים המחקריים ויישומיים הכרוכים בשימוש בטכנולוגיות בתוך תהליך חינוכי בתחום דעת אשר עמיד יחסית באופן עקבי בפני שינויים, וזאת מסיבות שונות ומגוונות. התמחות במחקר על פיתוח והטמעה של טכנולוגיות למידה והערכה בתחום החינוך המתמטי. מיועדת למתעניינים במחקר, פיתוח, עיצוב והפעלה של טכנולוגיות קיימות וחדשות בלמידה, הוראה, והערכה של עבודת לומדים במתמטיקה. התכנית מתאימה למורים למתמטיקה המעוניינים לפתח קריירה אקדמית כחוקרים, או כמורים מובילים בתחום של טכנולוגיות בכיתת המתמטיקה בכל הרמות והגילאים.
מספר נקודות הזכות ושעות שנתיות הנדרשות לקבלת התואר
36 שש"ס במסלול א' עם תזה ו – 40 שש"ס במסלול ב' עם עבודת גמר.
מבנה כללי של תכנית הלימודים (לימודי בחירה, חובה, סמינריונים, תרגילים וכדומה בנ"ז ובש"ש בחלוקה לפי שנות לימוד וסמסטרים).
 
 

מסלול א'

מסלול ב'

שנה א'

חובה

1 מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

1 קורס אינטגרטיבי בחינוך מתמטי

בחירה

2 מחקר בחינוך מתמטי – בתחום ההתמחות

1 עיון מתמטי (1)

 

1 מחקר בחינוך מתמטי 21)

שנה ב'

חובה

1 שיטות מחקר איכותניות – סמינר תזה

 

בחירה

2 מחקר בחינוך מתמטי – בתחום ההתמחות

 

1 מחקר בחינוך מתמטי(2)

1 בחירה מחוג אחר

2 בחירה בחוג אחר

סה"כ קורסים

8 קורסים (32 שש"ס)

 10 קורסים (40 שש"ס)

 
הערות לטבלה
(1) כל סטודנט חייב ללמוד קורס אחד מהמקבץ "עיון מתמטי".
(2) קורסים בחינוך המתמטי יבחרו מתוך הרשימה המופיעה בטבלת תכנית הלימודים, בהתאם לתכנית הלימודים שתקבע בשנת הלימודים ובייעוץ עם המנחה או ראש החוג.
 
במסלול א' מגישים 1 עבודה סמינריונית
במסלול ב' מגישים 2 עבודות סמנריוניות