התמחות בהנחיית מורים למתמטיקה

מגמה זו, היחידה בתחומה בארץ, מיועדת למתעניינים במחקר ובפרקטיקה הקשורים בהוראה, הדרכה והנחייה של מורים למתמטיקה. הלימודים במגמה יתמקדו בידע, בפרקטיקה ובהתפתחות מקצועית של מורים ומורי מורים למתמטיקה. לימודים בתכנית יוכלו לסייע לבוגריה למצוא תעסוקה בהנחיה ובהדרכה של מורים למתמטיקה, כגון: הדרכת מורים במשרד החינוך, רכזי מקצוע בבתי הספר, הובלה של קהילות מורים למתמטיקה. כמו כן ייפתחו בפני הלומדים במגמה אפשרויות למחקר בסגרת תארים מתקדמים בנושאים הקשורים לתיפקוד ידע ומומחיות של מורים למתמטיקה.

תנאי קבלה לתכנית הלימודים
השכלה קודמת
מועמדים לחינוך מתמטי (כללי) צריכים להיות בעלי
  • תואר ראשון בחינוך מתמטי / הוראת מתמטיקה / הוראת המדעים
  • תואר ראשון במתמטיקה, או במקצועות עתירי מתמטיקה בעלי תעודת הוראה
  • תואר ראשון במתמטיקה, או במקצועות עתירי מתמטיקה ללא תעודת הוראה (לנתיב המשולב עם תעודת הוראה)
  • תואר ראשון בחינוך / הוראה עם התמחות במתמטיקה (מאוניברסיטה או ממכללה)
  • תואר ראשון בפסיכולוגיה עם עניין בקוגניציה, מוח וחינוך מתמטי (יידרשו השלמות בחינוך מתמטי)
 
דרישה נוספת: בעלי ניסיון עבודה כמורים למתמטיקה של 5 שנים לפחות.
תנאי סף
(א) ממוצע משוקלל של 85 ומעלה בלימודי התואר הראשון;
(ב) ציון 80 לפחות בבחינת כניסה באנגלית;
(ג) עמידה בראיון קבלה;
(ד) ציון של 80 לפחות בכל קורס בלימודי השלמה (במידה ונדרשים).
(ה) קורסי ההשלמה הנדרשים ייקבעו בהתאם להחלטת ועדת הקבלה.
* תנאים מיוחדים להתמחויות מוצגים בהמשך
 
תכנית הלימודים
 
רציונל, מטרות ויעדים
מגמה זו, היחידה בתחומה בארץ, מיועדת למתעניינים במחקר ובפרקטיקה הקשורים בהוראה, הדרכה והנחייה של מורים למתמטיקה. הלימודים במגמה יתמקדו בידע, בפרקטיקה ובהתפתחות מקצועית של מורים ומורי מורים למתמטיקה.
לימודים בתכנית יוכלו לסייע לבוגריה למצוא תעסוקה בהנחיה ובהדרכה של מורים למתמטיקה, כגון: הדרכת מורים במשרד החינוך, רכזי מקצוע בבתי הספר, הובלה של קהילות מורים למתמטיקה. כמו כן ייפתחו בפני הלומדים במגמה אפשרויות למחקר בסגרת תארים מתקדמים בנושאים הקשורים לתיפקוד ידע ומומחיות של מורים למתמטיקה.
מספר נקודות הזכות ושעות שנתיות הנדרשות לקבלת התואר
36 שש"ס במסלול א' עם תזה ו – 40 שש"ס במסלול ב' עם עבודת גמר.
מבנה כללי של תכנית הלימודים (לימודי בחירה, חובה, סמינריונים, תרגילים וכדומה בנ"ז ובש"ש בחלוקה לפי שנות לימוד וסמסטרים).
 
 
 
 

מסלול א'

מסלול ב'

שנה א'

חובה

1 מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

1 קורס אינטגרטיבי בחינוך מתמטי

בחירה

2 מחקר בחינוך מתמטי – בתחום ההתמחות

1 עיון מתמטי (1)

 

1 מחקר בחינוך מתמטי 21)

שנה ב'

חובה

1 שיטות מחקר איכותניות – סמינר תזה

 

בחירה

2 מחקר בחינוך מתמטי – בתחום ההתמחות

 

1 מחקר בחינוך מתמטי(2)

1 בחירה מחוג אחר

2 בחירה בחוג אחר

סה"כ קורסים

8 קורסים (32 שש"ס)

10 קורסים (40 שש"ס)

 
הערות לטבלה
(1) כל סטודנט חייב ללמוד קורס אחד מהמקבץ "עיון מתמטי".
(2) קורסים בחינוך המתמטי יבחרו מתוך הרשימה המופיעה בטבלת תכנית הלימודים, בהתאם לתכנית הלימודים שתקבע בשנת הלימודים ובייעוץ עם המנחה או ראש החוג.
 
במסלול א' מגישים 1 עבודה סמינריונית
במסלול ב' מגישים 2 עבודות סמנריוניות