כריכת הספרMothering, Education and Culture

Russian, Palestinian and Jewish Middle-Class Mothers in Israeli Society

  • Provides a finely textured investigation of the ways in which middle-class women beyond the European-North American context understand the task of educating their children
  • Compares mothers and mothering from three social-cultural groups sharing the same class affiliation, as well as the same broader social, cultural and political context
  • Proposes an innovative approach to the study of mothering and education as forged at the intersection of class, culture and social positioning

This book is an ethnographically-informed interview study of the ways in which middle-class mothers from three Israeli social-cultural groups – immigrants from the former Soviet Union, Palestinian Israelis and Jewish native-born Israelis – share and differ in their understandings of a ‘proper’ education for their children and of their role in ensuring this.The book highlights the importance of education in contemporary society, and argues that mothers' modes of engagement in their children's education are formed at the junction of class, culture and social positioning. It examines how cultural models such as intensive mothering, parental anxiety, individualism, and ‘concerted cultivation’ play out in the lives of these mothers and their children, shaping different ways of participating in the middle class. The book will be of interest to anthropologists and sociologists studying mothering, education, parenting, gender, class and culture, to readers curious about daily life in Israel, and to professionals working with families in a multicultural context.

בלב הספר Mothering, Education and Culture עומדת שאלת עיצובה של אימהוּת בזיקה אל השדה החינוכי. הספר הוא פרי מחקר השוואתי על מעורבותן של אימהות בחינוך ילדיהן. אוכלוסיית המחקר היא 30 נשים ממעמד הביניים, הנמנות עם שלוש קבוצות חברתיות-תרבותיות בישראל: יוצאות ברית המועצות לשעבר, פלסטיניות ויהודיות ילידות ישראל. במסגרת המחקר ערכנו עמן ראיונות עומק מגובי אתנוגרפיה (ethnographically informed interviews), ולמדנו על השונה ועל המשותף בהשקפותיהן ובאופני הפעולה שלהן בנוגע לחינוך ילדיהן ולתפקידן בהבטחתו. המבט ההשוואתי מגלה כיצד מודלים נפוצים של הורות, כגון ״אימהות אינטנסיבית״, ו״טיפוח מכוון״ (concerted cultivation) מקבלים ביטוי ייחודי אצל אימהות מהקבוצות השונות. הספר מראה כיצד אימהוּת מתעצבת כמארג של מעמד, תרבות ומיקום חברתי, תוך זיקה לפעולה בשדה החינוכי.