התכנית לתואר שני בניהול מערכות חינוך לקציני צה"ל וכוחות הביטחון

מטרת התכנית להקנות ידע והתנסות בתחום הארגון, הניהול ומשאבי אנוש, תוך התמקדות במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות. מסגרת הלימודים מאפשרת לסטודנטים להתמחות בנושאים הקשורים לחקר ארגונים, ניהול ומשאבי אנוש. בנוסף לבסיס התיאורטי, ירכשו התלמידים כישורים ומיומנויות ניהוליות וכן מיומנויות של עבודת צוות והדרכה פרטנית וקבוצתית. המטרה היא להכשיר עתודה מנהיגותית מובילה בתחומי החינוך.