לייקין רוזה, פרופ'

דרגה ותפקיד: דיקנית הפקולטה לחינוך (פרופ' מן המניין )
כתובת דוא״ל: rozal@edu.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240538 (52538)
שעות קבלה: בתאום מראש עם מזכירות החוג לחינוך מתמטי בטלפון 048249122
חדר: 306, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה:

תחומי התמחות:

ידע והתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה, אתגר מתמטי ובפתרון בעיות מתמטיות, כולל פתרון בעיות בדרכים שונות, למידה והוראה של תלמידים בעלי יכולת גבוהה במתמטיקה , מחוננות, הצטיינות ויצירתיות בחינוך.