לביא שירי, ד"ר

מרצה בכירה

תחומי התמחות:

המחקר שלי מתמקד בעיקר במערכות יחסים קרובות (בארגונים ובכלל) ובהיבטים שונים של פסיכולוגיה חיובית, בדגש על חוזקות, תחושת משמעות ותפעולים יישומיים של פסיכולוגיה חיובית בעולם העבודה.

פרסומים נבחרים

Shaver, P. R., Lavy, S., Saron, C. D., & Mikulincer, M. (2007). Social foundations of the capacity for mindfulness: An attachment perspective. Psychological Inquiry, 18, 264-271.

Lavy, S., & Littman-Ovadia, H. (2011). All you need is love? Strengths mediate the negative association between attachment orientations and life satisfaction. Personality  and Individual Differences 50, 1050-1055.

Littman-Ovadia, H., & Lavy, S. (2012). Character strengths in Israel: Hebrew adaptation of the VIA Inventory of Strengths. European Journal of Psychological Assessment, 28, 41-50.

Lavy, S., Littman Ovadia, H., & Bareli, Y. (2014). Strengths deployment as a mood-repair mechanism: Evidence from a diary study with a relationship exercise group. Journal of Positive Psychology. DOI: 10.1080/17439760.2014.936963.

Lavy, S. (2020). A review of character strengths interventions in 21st century schools: Their importance and how they can be fostered. Applied Research in Quality of Life, 15(2), 573-596. Doi: 10.1007/s11482-018-9700-6.


כתובת/מיקום: חדר 533, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

דואר אלקטרוני: shirilavy@gmail.com

טלפון: 04-8249358 (53358)