בר יוסף, ד"ר

כתובת דוא״ל: bary@edu.haifa.ac.il
טלפון: 050-7597266
חדר: חדר 445, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה: