התכנית לייעוץ חינוכי

לשיחה עם יועץ לגבי לימודים פנו בבקשה ללילך לוי, 8288320 llevy3@univ.haifa.ac.il
אחרי השעה 16:00 ניתן לפנות במייל או להשאיר הודעה טלפונית ואנו נחזור אליכם.

ראש התכנית: ד"ר ענבל קיבנסון בר און baroninbal1@gmail.com

מסלול א' 318203-23-01       מסלול ב' 318204-23-01

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד תתקיים בתאריכים 29.01.2023 – 30.06.2023
 

מטרת התכנית לייעוץ היא להעמיק את הבסיס התיאורטי שנרכש בלימודי התואר הראשון בנושאי הייעוץ החינוכי והפסיכולוגי-התפתחותי. הדגש הוא על העמקת היסודות העיוניים של הייעוץ, הרחבה באוריינטציה המערכתית בגישות קבוצתיות ופרטניות, הבנה של סוגיות במחקר היישומי, הכנה לתפקידי ריכוז והנחייה והתייחסות הערכתית וביקורתית לעבודת הייעוץ. התכנית מיועדת לסטודנטים המעוניינים לעסוק בסיוע לתלמידים, בעיקר במסגרת הבית-ספרית, בתהליכי הגדילה וההתפתחות הנורמטיביים כמו גם לסייע לתלמידים עם קשיי הסתגלות ולתלמידים המתנסים במצבי משבר/לחץ ובבעיות שונות בתהליך הצמיחה האישית.

משך זמן הלימודים לתואר שני בתכנית לייעוץ הוא חמישה סמסטרים (ניתן לסיים לימודים בשנתיים קלנדריות). בתכנית שני מסלולים, מסלול א' עם דגש מחקרי ומסלול ב' עם דגש יישומי.

במסלול הלימודים עם דגש מחקרי (הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית), התלמיד יכוון בנוסף גם לקורסים המדגישים במיוחד את טיפוח יכולתו המחקרית בתחומי הייעוץ. במסגרת זו יכיר כלי מחקר ושיטות מחקר תוך הדגשת ההשלכות וההשתמעויות שלהם לייעוץ. היקף הלימודים במסגרת מסלול זה 48 שש"ס. המסלול עם דגש יישומי (ללא עבודת גמר מחקרית) כולל כתיבת עבודה מסכמת (פרויקט). הפרויקט כולל ביצוע תכנית התערבות ייעוצית בשדה והערכתה. היקף הלימודים במסגרת מסלול זה הוא 56 שש"ס.  התכנית כוללת קורסים בתחומים הבאים: ייעוץ פרטני, ייעוץ להורים, ייעוץ קבוצתי, ייעוץ למערכת החינוכית.

כמו כן מוצעת העשרה בייעוץ לילדים הכוללת כוללת קורסים שמקנים מיומנויות וטכניקות תרפויטיות בשלל תחומים כגון דרמה תרפיה, פוטו תרפיה ו-C.B.T והעשרה ביעוץ להורים ולמשפחה: ההעשרה כוללת קורסים קליניים שמלמדים יסודות התערבות ופרקטיקות התערבות ביעוץ משפחתי וזוגי, הדרכת הורים, והתערבויות דיאדיות המתמקדות ביחסי הורה-ילד.

התמחות בגיל הרך
למתעניינים בעבודה עם הגיל הרך ישנה אפשרות לשלב לימודי ייעוץ והתמחות בגיל הרך.
ההתמחות כוללת מספר קורסים (בהיקף של 16 שעות) המאפשרים לתלמיד להתמקד בגיל הרך באופן מעמיק יותר. ההתמחות בגיל הרך תצויין בספח ההתמחות בצמוד לאישור הזכאות.

תנאי קבלה (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים לחוג לייעוץ והתפתחות האדם):
א. ממוצע משוקלל של 85 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בתואר הראשון.
ב. ציון של 75 לפחות בבחינת הכניסה באנגלית.
ג. ראיון אישי ו/או קבוצתי אליו יוזמנו חלק מהמועמדים על פי החלטת וועדת הקבלה.

דרישות להגשת מועמדות:

  1. גיליון ציונים מקורי וחתום אותו יש להעביר בדואר/ידנית למדור הרשמה לתארים מתקדמים.
  2. שתי המלצות. אחת על הכישורים האקדמיים ואחת על הכישורים המקצועיים והאישיים. המלצות אלו תשלחנה ישירות על ידי הממליץ על גבי הטופס בנספח 6ג׳ (קובץ PDF, בחלון חדש) לחוג לייעוץ והתפתחות האדם.
  3. טופס קורות חיים (קובץ PDF, בחלון חדש) (נספח 6ב').
  4. טופס פרטים אישיים לתואר שני (קובץ PDF, בחלון חדש) (נספח 6 א') ותמונת פספורט.

*מועמדים שסיימו תואר ראשון בחוג אחר, יהיו רשאים להגיש את מועמדותם אך יהיו חייבים בתכנית השלמות אישית. פטור מהקורסים בלימודי השלמה יינתן על-פי תעודות (סילבוסים תואמים) המעידות על עמידה בקורסים זהים בציון של 80 לפחות. יש להמציא תעודות וסילבוסים אלו במועד הרישום ולצרפם לטופסי ההרשמה. לא יידונו אישורים וסילבוסים לאחר מכן.
בשל מספר המקומות המוגבל יבחרו המועמדים עם הדרוג הגבוה ביותר. ועדת הקבלה דנה בשלב הראשון במועמדים שציינו בעדיפות ראשונה את התכנית לייעוץ חינוכי.
לא ניתן לקבל משוב במידה של אי קבלה.
על מנת להתקבל לעבודה כיועצים במערכת החינוך, על הסטודנטים שסיימו בהצלחה את לימודי התואר השני להשלים בנוסף לימודי תעודת הוראה, אותם ניתן ללמוד במסגרת החוג לייעוץ והתפתחות האדם. תלמידי התכנית לייעוץ חינוכי יכולים ללמוד במסגרת החוג לתעודת הוראה בפסיכולוגיה. רישיון לייעוץ בבתיה"ס ניתן ע"י משרד החינוך, לבעלי תואר שני ותעודת הוראה.
כל תלמיד בתכנית חייב לפנות יום אחד בשבוע לצורך תצפיות ועבודה מעשית בבית-הספר (בנוסף ללימודים באוניברסיטה) במשך שנתיים וחצי.

לימודי השלמה
פסיכולוגיה אבנורמלית 2 נ"ז
תיאוריות אישיות 2 נ"ז
פסיכולוגיה התפתחותית בילדות 2 נ"ז
פסיכולוגיה התפתחותית בהתבגרות 2 נ"ז
השלמות בשיטות מחקר 2 נ"ז
השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה 2 נ"ז

תנאי מעבר מתכנית ההשלמה ללימודי ייעוץ חינוכי בתואר שני וכן תנאי לסיום הלימודים בתכנית הם:
א. ציון ממוצע של 80 בכל אחד מהקורסים בתכנית ההשלמה.

ב. עמידה בדרישות ההכשרה המקצועית (המבוססת על מעקב שוטף של מוריו ומדריכיו של התלמיד בתכנית).

לצפייה במערכת הלימודים של שנה א' בייעוץ חינוכי לשנה"ל תשפ״ג, לחצו כאן (קובץ PDF, בחלון חדש)

לצפייה במערכת הלימודים של שנה ב' בייעוץ חינוכי לשנה"ל תשפ״ג, לחצו כאן (קובץ PDF, בחלון חדש)