"קול קורא" למלגות על בסיס סוציו-אקונומי לתלמידי תואר שני – תשפ"ג

טופס בקשת מלגת סיוע לתואר שני "יעלה" לאוויר בתאריך 6.11.2022 ויעמוד לשימושם.ן של ציבור הסטודנטים.ות עד לתאריך 1.1.2023 .

המלגה תעמוד על 8,000 ₪ ומספר הזכאים לה לא יעלה על 25 סטודנטים מכלל תלמידי התואר השני וזאת בהתאם לאפשרויות התקציביות.

המלגות תוענקנה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים, לאחר מיונם של הטפסים המקוונים, אשר ימולאו על ידי הסטודנטים בפורטל הסטודנטים.

רשאים להגיש מועמדות למלגה סטודנטים.ות בהתאם לפירוט הבא:

1. מסלול א' (כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית) – שנים א' – ג'.

2. מסלול ב' (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית) – שנים א' – ב'.

סטודנטים.ות ששנת תשפ"ג הנה השנה הראשונה ללימודי התואר השני, יוכלו להגיש בקשתם למלגה גם אם הנם במעמד "על תנאי", אולם המלגה תוענק להם.ן רק לאחר מעבר למעמד "מן המניין".

סטודנטים.ות נזקקים מתבקשים.ות למלא טופס בפורטל הסטודנטים, לצרף את האישורים הרלוונטיים ולשלוח הטופס המקוון בהתאם להנחיות. הליך הסינון והמיון יעשה באמצעות ניקוד, אשר י.תקבל כל סטודנט.ית בהתאם לנתונים ובהתאם למכלול האישורים המצורף.