על אודות הפקולטה

הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה מאופיינת בשילוב של שלושה היבטים: מצוינות אינטלקטואלית ומחקרית, יחס אישי חם ומסביר פנים ותחושת אחריות ונתינה לחברה כולה ולמערכת החינוך בפרט. היבטים אלו באים לידי ביטוי בתוכניות הלימוד שהפקולטה וחוגיה מציעים, במחקר המעמיק והמרתק של חברי הסגל בפקולטה ובפרויקטים יישומיים רבים שחברי הפקולטה וגופים שונים בתוכה עוסקים בהם.

הפקולטה לחינוך הוקמה (כבית ספר לחינוך) עם הקמת האוניברסיטה בשנת 1963. למעשה, הרעיון להקמת מכון אוניברסיטאי בחיפה שהפך אח"כ לאוניברסיטה התבסס על הצורך להכשיר מורים אקדמאיים ברמה גבוהה להורות בבתי הספר התיכוניים. עם הקמתו של בית הספר לחינוך היו בו שלוש מגמות לתואר ראשון ושני בתחומים של ניהול ותכנון לימודים, חינוך מיוחד ויעוץ חינוכי ולמדו בו כ-200 סטודנטים וסטודנטיות. ראש בית הספר הראשון היה משה רינות שכיהן לפני כן כראש מחלקת החינוך בעיר חיפה. (ראו בהמשך את רשימת ראשי בית הספר לחינוך לדורותיהם). בית הספר לחינוך הפך לפקולטה בשנת 1995 כביטוי למעמד המרכזי שמייחסת אוניברסיטת חיפה לנושאי החינוך. כיום מהווה הפקולטה לחינוך אחת מ-6 הפקולטות באוניברסיטת חיפה והפקולטה לחינוך היחידה בארץ. הפקולטה לחינוך היא ביתם האקדמי של כ-2000 סטודנטים וסטודנטיות פעילים. יותר ממחצית מהם לומדים בתכניות ללימודים מתקדמים (תואר שני ושלישי), קרוב ל – 500 סטודנטים לומדים לקראת התואר הראשון ומעל ל- 300 תלמידים לומדים לקבלת תעודת הוראה במגוון מקצועות לימוד ותחומי תוכן.

לאחר מהלך משמעותי של רפורמה יש כיום בפקולטה שישה חוגים. שלושה שכוללים לימודי תואר ראשון, שני ושלישי: החוג לחינוך מיוחדהחוג לייעוץ והתפתחות האדםהחוג למדעי הלמידה וההוראה, ושלושה שיש בהם לימודים מתקדמים בלבד: החוג ללקויות למידה, החוג לחינוך מתמטי והחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך.

הפקולטה היא הגדולה ביותר מבין בתי הספר לחינוך בארץ ויש בה כ-56 חברי סגל אקדמי בכיר, כ–21 חברי סגל אקדמי בכיר בגמלאות וכ-129 חברי סגל אקדמי זוטר.

בפקולטה לחינוך ניתן ללמוד תחומים שמקנים מקצוע בתחומי החינוך כמו חינוך מיוחד, הוראה בתחומי תוכן מגוונים, יעוץ חינוכי, תכנון לימודים, טיפול באמצעות אומנויות וניהול בתי-ספר, וכן לימודים שאינם מתמקדים בהכרח במקצוע מסוים, כגון מדיניות החינוך, חינוך והתפתחות האדם או פילוסופיה של החינוך.

בפקולטה גם כ-25 מעבדות מחקר, מרכזי מחקר, קתדרות ומכונים בהם מתבצעים מחקרים מגוונים וכן פעילויות מחקר, הוראה ויישומים בשדה. בהיותה פקולטה רב-תחומית, שמקבצת בתוכה חוקרים מדיסציפלינות שונות כגון מדעי הרוח, מדעי החברה והמדעים המדויקים, נושאי המחקר הם מגוונים ביותר וכוללים שיטות מחקר מגוונות, כמותיות ואכותניות. ברבים מן הפרויקטים שותפים תלמידי תואר שני ותואר שלישי.

שלושה מחברי הפקולטה זכו בפרס ישראל בחינוך: פרופ' דינה פייטלסון (ז"ל), פרופ' גבי סלומון (ז"ל) ופרופ' מרים בן-פרץ (ז"ל). פרטים על מחקריהם שבעקבותיהם זכו בפרס ישראל ניתן לראות באתר הפקולטה.

ביטוי לחשיבות הרבה שמייחסת הפקולטה לקשר עם השדה ולפיתוחו ניתן לראות בפעילות היחידות השונות שבה. מלבד פרויקטים רבים של מחקר שקשורים בהערכת שדה החינוך ובתרומה לו, פועלת בפקולטה מחלקה ללימודי המשך והשתלמויות שהוקמה עם הקמת בית הספר לחינוך. מחלקה זו מקיימת פעילויות, סדנאות וקורסים מגוונים שמיועדים לטיפוח ולהכשרת יועצים, מורים לחינוך מיוחד, מנהלים ואנשי החינוך הלא-פורמאלי. בפעילויות אלו משתתפים מידי שנה כ-800 תלמידים.

בנוסף, בפקולטה פועל מכון יה"ל לטיפוח, אבחון וסיוע ללקויי למידה ובו מערך מקצועי מן השורה הראשונה בתחום זה, וכן יחידת מחשוב ומעבדות להוראה (מל"ה) ובהם ציוד חדשני של עזרים טכנולוגיים ומחשוב לסיוע בהוראה.

בפקולטה פועלים גם שני המרכזים הארציים להוראת המתמטיקה לחינוך היסודי ולחינוך העל יסודי ובמסגרתם נערכות פעילויות שוטפות לסיוע, להכשרה ולהשתלמות של מורי המתמטיקה בפריסה ארצית.

במשולב מציעה הפקולטה מארג מורכב של מחקר מן השורה הראשונה, הן בתחומי מחקר בסיסי והן במחקרים ישומיים, הוראה עם יחס אישי ומעורבות בשדה החינוך ובקהילה.

בברכה,

פרופ' רוזה לייקין, דיקן