מלגת "ג'ויס"

מלגת ג'ויס הינה מלגה ייחודית לסטודנטיות המתחילות את לימודיהן בשנה"ל תשפ"ד באוניברסיטת חיפה.

גובה המלגה 2,000 (אלפיים) דולר ($) בערכם בשקלים, בהתאם לשער ההמרה שייקבע לצורך תשלום המלגה.

המלגה מיועדת לסטודנטיות בכל התארים (מכינה, תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט).

ניתן לשלב את המלגה עם מלגות נוספות.

כל מועמדת תתבקש לכתוב מכתב אישי ובו סיבותיה להגשת הבקשה תוך ציון הקשיים והאתגרים המלווים אותה.

טופס מתעניינות למלגת ג'ויס – אוניברסיטת חיפה

 

לפרטים נוספים:
טלפון04-8240238 , 04-8240233.
לאחר שעה 16:00, ניתן לפנות למוקד המידע: *6569.

מיילhsheinbox@univ.haifa.ac.il , ykallach@staff.haifa.ac.il

 

מומלץ גם לבדוק את מלגת "אהבת עולם"….