דרושים

משרות באתר

דרוש/ה חונכ/ת מהחוג לחינוך מיוחד

דרוש/ה חונכ/ת לילד בן 4.5 עם צרכים מיוחדים מקרית מוצקין. המשרה היא לא מלאה, אלא פעם בשבוע. נדרשת גישה לחינוך מיוחד.

ליצירת קשר, מאיה: 054-4739556

דרוש/ה סטודנט/ית מהחוג ללקויות למידה

דרושה סטודנטית להוראה מתקנת עבור ילדה מקסימה בכיתה ג' פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ.

לפרטים נוספים' רויטל 054-4930662

לעיריית חיפה דרוש/ה מנהל /ת בית ספר תיכון לאמנויות "רעות" (שש-שנתי), מינהל חינוך

עיריית חיפה

 תיאור התפקיד:

 1. אחריות לניהול והפעלת בית ספר תיכון שש שנתי לאמנויות.
 2. אחריות מלאה לניהול כולל של הנהלת חטיבת הביניים רעות לאמנויות והנהלת חטיבה עליונה רעות לאמנויות.
 3. ייזום, תכנון, ארגון והכנת פעילויות חינוכיות, תרבותיות ומינהליות של בית הספר, בהלימה לארץ והעולם.
 4. פיתוח והכנת תכניות עבודה שנתיות.
 5. הנחייה ופיקוח מקצועי על צוות ההוראה והמינהל של בית הספר.
 6. ארגון, תכנון וקיום בחינות הבגרות ובחינות המשנה, בהתאם להנחיות משרד החינוך.
 7. ניהול המערך הכספי של בית הספר ומערך שעות התקן.
 8. פיקוח על ניהול המערך המשקי של בית הספר.
 9. פיקוח על הפעלת שירות הייעוץ ושירותי הבריאות בבית הספר, בהתאם לכללים ולנהלים.
 10. קיום קשר עם מפקחים מטעם משרד החינוך.
 11. השתתפות בפורומים פנימיים וחיצוניים בכל הקשור לתחומי אחריותו.

דרישות המשרה:

 1. השכלה אקדמית – תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ. בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית.
 2. השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מורה מוסמך בכיר לחינוך העל יסודי או תעודת הוראה לחינוך על יסודי ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה לעל יסודי את תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ לחינוך העל יסודי.

הערות: א. תעודת בוגר בית ספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב. לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה, אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע או הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה.

 1. הכשרה לניהול בית ספר – תעודת סיום קורס (או אישור לזכאות לתעודה) של התכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר, או התחייבות המועמד עם כניסתו לתפקיד להתחיל קורס הכשרת מנהלים, מסלול אבני דרך, בן 70 שעות, המאושר על

ידי אבני ראשה.

עובד הוראה שנבחר לתפקיד מנהל בית ספר לפני שהשלים את מלוא חובותיו (זכאותו) במסגרת התוכנית, יידרש לסיים את חובותיו במלואן עד לסיום התוכנית ולכל המאוחר עד 24 חודשים מיום קבלת המינוי, במידה ולא יסיים את מלוא

החובות כנדרש, מינויו יבוטל.

 1. ניסיון בהוראה: ניסיון בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות בבתי ספר יסודיים ו/או על יסודיים (בכיתות א'-יב' ועד בכלל) המפוקחים על ידי משרד החינוך, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. לעניין זה יוכר ניסיון בהוראה רק בגין הוראה בפועל במוסד חינוך כאמור, אשר הוכר כוותק בהוראה על ידי משרד החינוך. לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח או במסגרת תל"ן בחינוך הרשמי או תוכנית קרב וכיוצא באלה.
 2. ידע וניסיון במינהל חינוכי ובהכנת תקציב.
 3. כושר ייזום ותכנון תכניות לימודים בחינוך על יסודי.
 4. ידע בהפעלת מערכות ממוחשבות.
 5. כושר מנהיגות וניהול צוות.
 6. יחסי אנוש טובים עם מורים, תלמידים, הורים ומוסדות ציבוריים.
 7. כושר הבעה בכתב ובעל פה.
 8. ידיעת השפה העברית על בוריה, ידיעת שפות נוספות רצויה.

התפקיד מאויש על ידי ממלא מקום.

היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001.

בהתאם לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט – 1969 , עובד או עובדת חינוך מחויב או מחויבת באישור העסקתו או העסקתה כעובד או עובדת חינוך בכתב ממנהל כללי משרד החינוך.

יש להגיש מועמדות עד לתאריך 20.8.2023 בשעה 12:00

להגשת מועמדות לחץ כאן

מועד הגשת מועמדות עד לתאריך 23 ביולי  2023 בשעה 12:00

יש לשלוח קורות חיים לכתובת דואל:  mador10@univ.haifa.ac.il

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 30.7.2023

יש לשלוח קורות חיים לכתובת דואל:  mador10@univ.haifa.ac.il

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 30.7.2023

קורות חיים נא להעביר בדואל:

reali@evewebmail.com

יש לשלוח קורות חיים עדכניים וחיבור קצר המסביר מדוע הנך מעוניין להשתתף בתוכנית לגל חולבסקי: gholavsky@univ.haifa.ac.il

נא לשלוח קורות חיים וכמה מילים אישיות על עצמכם ועל הקשר שלכם לתחום למייל:

 yelad@univ.haifa.ac.il

קורות חיים יש לשלוח אל:

קוסטיה אנדראנוב, מייל:  kost89@gmail.com

עמית ישר , מייל: mit.yashar@edu.haifa.ac.il

קורות חיים יש לשלוח עד ה-4.6.2023

בשעה 09.00 למייל: school@hrcc.org.il

מייל לשליחת קורות חיים: agoldina@gmail.com

*יש לצרף תעודות רלבנטיות

לפרטים וקורות חיים: 052-4748006