Young-Philosophers-Philosophy-for-Children-and-Kidsפילוסופים קטנים – פילוסופיה לילדים ועם ילדים

הילדים הם פילוסופים קטנים. אין כמוהם סקרנים, משתוממים, מלאים פליאה, תאווי דעת ומבקשים להכיר, לגלות וללמוד. הפילוסוף יאספרס אמר כי אם היו אוספים את כל שאלותיהם של הילדים על עולם ומלואו היה מתקבל ספר עשיר ומרתק של פילוסלפיה של ילדים. בספר שלפנינו נבחן את החשיבה של הילדים, נעקוב אחר שאלותיהם, נציג את דרכי התפלספותם ונלמד לטפח את חשיבתם המקורית ולגדלם כילדים חושבים המתבגרים להיות מבוגרים חושבים, יצירתיים ומקוריים.

אדיר כהן אמציה הוצאת ספרים