מדריך אונסקו לחקר ולהערכה מחדש של ספרי לימוד

כריכת הספר מדריך אונסקו לחקר ולהערכה מחדש של ספרי לימודעריכה מדעית ומבוא: ד"ר אריה קיזל (הוצאת מכון מופ"ת, 2015) ד"ר אריה קיזל ערך מדעית את המהדורה העברית של מדריך אונסקו לחקר ולהערכה מחדש של ספרי לימוד שיצא לאור ב-2015 בהוצאת מכון מופ"ת. הוא גם כתב את המבוא לספר. מדריך אונסקו מאת ד"ר פאלק פינגל לחקר ולהערכה מחדש של ספרי לימוד, שראה אור לראשונה בשלהי שנות התשעים של המאה ה-20, נעשה מאז ברחבי העולם כלי שימושי לאנשי חינוך ובהם חוקרים, מחברי ספרי לימוד, מפתחי תכניות לימודים ומורים העוסקים בניתוח טקסטים חינוכיים ברמה הארצית והבין-לאומית, בהשוואתם ובפיתוחם. המדריך מציע קווים מנחים לחקר ספרי לימוד, לסדנאות ולפרויקטים בין-מדינתיים שמטרתם להנחיל לתלמידים תפיסת עולם שוחרת שלום ולמנוע את הטמעתם של סטראוטיפים, הטיות ועיוותים ביחס לאחר. המדריך מבוסס על גישות ביקורתיות לחקר ספרי לימוד שפותחו לאחר שתי מלחמות העולם וסכסוכים אזוריים אחרים. אונסקו מעודד מחקר השואף לחינוך איכותי שיתרום לייצובן של חברות מעורערות עקב סכסוכים לאומיים, דתיים, אתניים ואחרים – גם במהלך הסכסוך וגם לאחריו. לאור שאיפה זו גיבש הארגון אסטרטגיה כוללת למחקר משווה של ספרי לימוד, שמטרתה לסייע לחברות ולמדינות לפתח מדיניות, נורמות וסטנדרטים לכתיבת ספרי לימוד וחומרי לימוד אחרים. ד"ר אריה קיזל, שהוא בין היתר חוקר ספרי לימוד, שמש בין 2010 ל-2015 ראש הוועדה הישראלית-גרמנית לחקר ספרי לימוד.