התכנית למוח ולמידה

תאריך פתיחת הרשמה 29.1.23

תאריך סגירת הרשמה 15.5.23

ראש תוכנית: פרופ' ליאת גולדפרב

תכנית הלימודים "מוח ולמידה" נפתחה במסגרת החוג ללקויות למידה ומרכז אדמונד י. ספרא שבאוניברסיטת חיפה, במטרה לתת מענה לצורך בהכשרה מדעית מחקרית ובלימודים מתקדמים לסטודנטים המבקשים להתמחות ברמת מערכות המוח (systems approach) בתחום לקויות הלמידה ותהליכי למידה תקינים.

התוכנית מיועדת לתלמידי מחקר בתואר השני שלהם עניין במבט רב-מערכתי על האדם כיצור לומד ובנוכחות לקויות התפתחותיות ומצבי חוסר.

תוכנית הלימודים מאפשרת העמקה תיאורטית ומחקרית בטווח החיים:

  1. בתחום ההתנהלות הנוירו-התנהגותית בשלב המוכנות ללמידה (הגיל הרך). במיקוד על תהליכים מוטורים, קשב, תפיסה, זיכרון והשפעת הסביבה והתורשה על קשיי למידה והתפתחות למידה תקינה.
  2. ההתנהלות הנוירו-התנהגותית של מיומנויות הלמידה הפורמאליות (מכתה א' ועד מבוגרים). במיקוד על התפתחות לקויה ותקינה של מיומנויות קריאה, כתיבה, חשבון, פתרון בעיות, שפה שנייה ורגש.

הכשרת הסטודנטים והפעילות המחקרית מתנהלים גם בשילוב כלי מחקר עדכניים המצויים במעבדות המחקר שבחוג ובמרכז אדמונד י. ספרא כמו מכשור אלקטרו-פיזיולוגי (EEG-ERP ,(FNIRS, מכשור לניטור תנועות עיניים, מכשור לבחינת הפעילות המוטורית ודימות מוח (fMRI) בשילוב עם הקריה הרפואית רמב"ם.

תלמידי התוכנית משולבים במעבדות המחקר בכל ימות השבוע. התואר הוא במסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית-תזה .

תנאי קבלה:

  1. ממוצע ציוני תואר ראשון של 85 לפחות.
  2. ציון 85 לפחות במבחן קבלה באנגלית – למידע נוסף לגבי בחינת הכניסה באנגלית והתאריכים לחץ כאן.
  3.  2 המלצות אקדמיות.
  4.  טופס התקשרות מנחה לתזה
  5. ראיון אישי.

משך הלימודים:

הלימודים הינם במסלול א׳ במשך שנתיים – 4 סמסטרים בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות.

עם זאת, התלמידים יכולים ללמוד שנה נוספת שבמסגרתה יסיימו את כתיבת עבודת הגמר המחקרית-תזה ויגישו אותה לשיפוט.

בסיום הלימודים יוענק התואר מוסמך במוח ולמידה.

הרכב תכנית הלימודים בלקויות למידה תכנית מוח ולמידה תשפ״ד:

מסלול א'
שנה א' קורסי חובה
2  שש"סנוירו ביולוגיה של הקוגניציה
4  שש"סאורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה
4  שש"ססטטיסטיקה יישומית למ"א
2  שש"סקורס חובה הקשור לנושא המחקר (מהחוג או מחוץ לחוג) באישור המנחה
סה"כ 12 שש"ס
שנה ב' קורסי חובה
2  שש"ססמינר תזה
4  שש"סשיטות כמותניות במחקר חינוכי
4  שש"סלמידה וזיכרון עניין לא רק לילדים(ניתן ללמוד גם בשנה א')
4  שש"ס/מבוא לעיבוד נתונים fMRI  קורס בחירה בתחום המחקר
2  שש"סכתיבה מדעית
 4 שש"ססמינר תזה למח
 4 שש"ססמינריון אחד (ניתן לקחת בשנה א׳ סמסטר ב׳)
סה"כ 24 שש"ס
סה"כ לתוכנית 36 שש"ס

תהליך ההרשמה מתחלק לשני חלקים עיקריים:

שלב ראשון תהליך רישום פורמאלי ותשלום לאוניברסיטת חיפה- יש להירשם אונליין ולשלם דמי הרשמה דרך האתר הראשי של האוניברסיטה, לאחר הרישום בוגרי תואר ראשון שאינו מאוניברסיטת חיפה נדרשים להעביר גיליון ציונים ואישור זכאות מקוריים עם חותמת מוסד הלימודים באופן פיזי או בדואר למחלקת הרשמה.

כמו- כן, ניתן להעביר מסמכים מקוריים עם חתימה דיגיטלית של מוסד הלימודים במייל graduate@univ.haifa.ac.il.

ניתן ליצור קשר עם המחלקת הרשמה במייל  graduate@univ.haifa.ac.il

כתובת למשלוח דואר: המחלקה להרשמה, בית הסטודנט, קומה 1, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, 3498838 או בשעות הקבלה.

שלב שני – יש לשלוח את המסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי הקבלה למזכירות החוג ללקויות למידה לכתובת המייל learn-dis@edu.haifa.ac.il
שימו לב, ההמלצות תועברנה ישירות על ידי הממליצים למייל זה.

מערכת התוכנית למוח ולמידה – שנה״ל תשפ״ג – שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת התוכנית למוח ולמידה – שנה״ל תשפ״ג – שנה ב׳ (בחלון חדש)