השלמת תיזה – מחקר מקדים

מסלול לימודי מחקר מקדים לקראת הגשת מועמדות לדוקטורט – החוג למדעי הלמידה וההוראה

המסלול מיועד למועמדות ולמועמדים, אשר סיימו את לימודיהם לתואר שני במסלול ללא עבודת תזה, המעוניינים להשלים את עבודת הגמר המחקרית (תזה), ועומדים בתנאים להרשמה, לצורך הגשת מועמדות בשלב מאוחר יותר ללימודי תואר שלישי בחוג.

תנאים להרשמה 

מועמד שמעוניין להרשם ללימודי השלמות לקראת הגשת מועמדות ללימודי דוקטורט חייב לעמוד בתנאים הבאים:

  1. הינו בעל תואר מ"א ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר על ידי אוניברסיטת חיפה.
  2. בעל ציון משוקלל של לפחות 90 בלימודי התואר השני.
  3. המועמד קיבל הסכמת הנחיה של אחד מחברי הסגל האקדמי העומדים בקריטריונים להנחיה, והעביר טופס הסכמת מנחה להנחיה חתום למזכירות החוג. מידע לגבי מנחים פוטנציאליים ותחומי המחקר שלהם ניתן לראות בקישור הבא:

*** רשימת מנחים אפשריים להנחיית מחקר מקדים לקראת הגשת מועמדות לדוקטורט בחוג למדעי הלמידה וההוראה. ***

תיק מועמד למחקר מקדים יכלול

  1. מילוי והעברת טופס ריכוז למועמד – לימודי מחקר מקדים אל מזכירות החוג.
  2. מילוי והעברת טופס הסכמת מנחה להנחיה.
  3. הרשמה מקוונת לאוניברסיטה (קישור מצורף כאן).
  4. ציון קורסים מומלצים על ידי המנחה, להשלמה לקראת המחקר המקדים, אם יש כאלו.

ההחלטה אם לקבל את המועמד נבחנת על ידי ועדת המ.א. בשיתוף עם ועדת הדוקטורט.

אין הבטחה לקבלה מובטחת לתהליך, גם אם המועמד יצר התקשרות מול מנחה ספציפי.

הנחיות נוספות

1.   לאחר מילוי הטפסים לעיל, יש לשלוח, או להביא, למדור הרשמה, מסמכים ותעודות (מקוריים) הנדרשים על ידי האוניברסיטה: תעודת גמר לתואר ראשון ולתואר שני וגליונות ציונים מאושרים לשני התארים.

2.  במידת הצורך, ייתכן שיידרשו קורסי השלמה על ידי ועדת המ"א.

לוח זמנים להגשת העבודה

– מועד הגשת הצעת התזה –סמסטר אחד מיום קבלה ללימודי המחקר המקדים.

– מועד הגשת עבודת התזה – עד שנה מיום תחילת הלימודים.הפסקת תהליך מחקר מקדים

לימודי מחקר מקדים יופסקו אם אחד או יותר מן התנאים הבאים ימולאו:

  • הסטודנט לא הגיש הצעת תזה במועדה, למעט נסיבות שאינן תלויות בו, תוך קבלת האישורים המתאימים.
  • הסטודנט לא הגיש את עבודת התזה המלאה במועדה, למעט נסיבות שאינן תלויות בו, תוך קבלת האישורים המתאימים.
  • הסטודנט לא עמד בדרישות החובה, שקבעה ועדת הקבלה עם קבלת המועמד למסלול הלימודים.

הערות

מידע נוסף אפשר למצוא באתר הרשות ללימודים מתקדמים של אוניברסיטת חיפה, בדף של תנאי הקבלה ללימודי תואר שלישי.

תנאי הקבלה מחייבים. סטודנט שאינו עומד בתנאי הקבלה המבוקשים לא יוכל להתקבל לתוכנית זו.

המסמך עודכן ב-15.05.2023.

ההנחיות מנוסחות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים.