התכנית לאוטיזם ולקויות התפתחותיות

התכנית עוסקת בהעמקת הידע, הגישה הביקורתית והיכולת המחקרית בתחומים החינוכיים הרלוונטיים לאנשים עם הפרעות בספקטרום האוטיסטי ואנשים עם לקויות התפתחותיות. התכנית שמה דגש על העמקת הקשר עם השדה, פיתוח דרכי הערכה והתערבות בלקויות אלו תוך העמקת הידע וההבנה של התחום הקוגניטיבי, הרגשי, החברתי והתפקודי בקרב אנשים עם לקויות אלו.