Tent-on-the-beachאוהל על הים

נטיתי אוהל על שפת הים במרחק גדול למדי מטיילת צועדי הבריאות ומכורי הספורט וקרוב למדי לצועדי החלומות ואוהבי המרחבים, לצועדים עצמם לדעת בבקשם את שיח הגלים הפותח שיחם עם עצמם, בחפשם צדפים ואבנים שננטשו על ידי המים ובמוצאם את עצמם שאינו פוסק מתהיותיו.
סיקשתי להקים מקום פגישה למבקשים אוזן קשבת לשיחה, פינה להתיחחדות עם עצמם, מקום לשיתוף חולמים אחרים במסעם, תחנת הצטיידות נפשית לריחוף על פני הים, רגע של הבעת מישאלות וכיסופים למימושם, שעה של יחד.
כבר בימים רחוקים הקימו להם בני האדם אוהב מועד. הן השמים והארץ פתוחים היו בפניהם אך הם ביקשו להתכנס, למצוא רחם של יחד, להיות חבוקים בתוכו אך לא כלואים, כאשר פתח האוהל פתוח לרווחה. ואף האוהל כולו ניתן להיות מועתק לכל מקום שאדם מבקש בו רגע של קדושה, ולא קדושה דתית, אלא קדושת הפגישה עם עצמך, ההיפתחות אל זולתך, רקימת הדו-שיח עם האדם, עם עצמך עם האל שבתוכך.

ואכן הספר הוא רומן-פסיפס המביא סיפוריהן של דמויות רבות שבאו אל האוהל הזה כשהן חולמות ללמוד להלך על המים.
לא אוטוביוגרפיה לפנינו, על אף שמקובלים עלי דבריו של לודוויג לואיסון כי "גם הרומנטיקן וגם הפילוסוף אינם אלא כותבי ביוגרפיה: שניהם כותבים את וידוייהם, שניהם מספרים את הגות נפשם".
לפנינו ביוגרפיה בדוייה, או נכון יותר אנטי-ביוגרפיה, יוצאת מן האני אל המחוזות הבדויים ומאפשרת לו לחיות אלפי חיים בחייו היחידים.
בוודאי לא זיכרונות לפנינו על אך שכדברי טנסי וויליאמס "החיים הם כולם זיכרון חוץ מרגע ההווה החולף על פניל במהירות כה רבה עד שאתה בקושי תופס אותו". מבחינה זאת החיים כזיכרון קראו את עצמם בעשרות הדמויות, מלווים אותן במסען העצמאי מתוך עצמן ובחזרה לעצמן.

הוצאה: אמציה