לימודי תעודת הוראה בפסיכולוגיה

במהלך הלימודים ילמד הסטודנט 20 נ' חובה, השלמות בהתאם ללימודיו הקודמים (כפי שתקבע ועדת הקבלה), והתנסות מעשית בהיקף של 8 נ' בכל שנה. לימודים במסלול החד-שנתי יתאפשרו באישור ועדת הקבלה, במקרים בהם התלמיד סיים את כל חובות הב"א ובמידה והתכנית מתקיימת באותה שנה.