סחיש - סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב

Riter sahishהופיעה חוברת מס' 2, כרך 25, של כתב העת סחי"ש – 'סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב' ובו מאמרים בנושאים מגוונים כגון: טיפוח יכולות תקשורתיות  בין תלמידים עם צרכים מיוחדים ובין סטודנטים עם לקויות, עמדות מורים כלפי שילוב במגדר הערבי, סטודנטים עם לקויות למידה ונכויות בהשכלה הגבוהה ועוד.

שונית רייטר
אחווה