התכנית לחקר החינוך האלטרנטיבי

התכנית מבקשת לסייע בפיתוח הקול האישי והייחודי של כל אחד מהלומדים במסגרתה. הלימודים הנם בדגש על אקטיביות, תשוקה ללמידה, יצירתיות, דמיון, התבוננות עצמית, ופיתוח אישי ומקצועי של הסטודנטים בליווי ותמיכה אישית של צוות המורים. הלמידה בתכנית משלבת חוויה, למידה תיאורטית,רכישת כלים מתודולוגיים, חשיפה לפרקטיקה בשדה האלטרנטיבי, התבוננות ופיתוח פרויקט אישי של כל אחד מהסטודנטים.