Agbaria Cloth Clips 2015 Coverملاقط غسيل // אטבי כביסה

ספר שירה  ״ملاقط غسيل"  (בעברית :"אטבי כביסה״) הוצאת ״אל-ראיה״ .
הספר מסכם 15 שנים של יצירה וכולל שירים רבים שהופיעו באנתולוגיות ותורגמו לשפות רבות: עברית, אנגלית, ספרדית, גרמנית, צרפתית, איטלקית ואלבאנית. לדוברי עברית, ניתן לקרוא תרגומים במספר אתרים באינטרנט (בחלון חדש)