תואר שלישי בחוג לחינוך מיוחד – מידע כללי

יו"ר ועדת ד"ר: פרופ' מארק לייקין

לימודי התואר השלישי מתמקדים בהכשרתו של הסטודנט לחקירה ואיסוף ידע מדעי בתחומי החינוך המיוחד והפיכתו לחוקר. מטרת ההכשרה היא לאפשר לסטודנט להפוך לחוקר עצמאי בתחום ולהשתלב במסגרות ההשכלה הגבוהה בישראל ובחו"ל, וכמו כן להשתלב בעמדות מובילות בתחומי העשייה החינוכית בשדה.

תנאי קבלה

קשות להתקבל ללימודים לקראת התואר דוקטור לפילוסופיה בחינוך מיוחד תתקבלנה מתלמידים שסיימו את תואר המוסמך בנושאים הקשורים לתחום דעת זה בציון משוקלל של 86 לפחות וציון של 90 לפחות בעבודת הגמר לתואר שני (תזה).

לא ניתן להתקבל ללימודי דוקטורט ללא עבודת גמר מחקרית (תזה) במסגרת לימודי תואר שני.

על תלמידים שסיימו לימודי תואר שני באוניברסיטאות בחו"ל, או בשלוחות ישראליות של אוניברסיטאות זרות, לעמוד בבחינת GRE כחלק מתנאי הקבלה.

 

תכנית הלימודים

במסגרת לימודי הדוקטורט על התלמיד ללמוד שלושה קורסים לפחות: אחד חובה בשנה הראשונה ללימודיו: המשגה ופיתוח במחקר חינוכי״ והשאר מתוך הקורסים המומלצים לדוקטורנטים ומתוך היצע הקורסים בתואר שני בחוג לחינוך מיוחד ובחוגים אחרים לפי הנחיית המנחה ובאישורה של ועדת הדוקטורט.

 

מבנה הלימודים

משך הלימודים לתואר השלישי הוא ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

שלב מחקר א': משך הלימודים לא יעלה על שנה לתקן ל- שנתיים מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך הלימודים יידרש התלמיד להכין את הצעת המחקר,

שלב מחקר ב׳: משך הלימודים בשלב מחקר ב’ יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א’ ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם מונתה), אישור הוועדה החוגית, וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט.

 

הנחיות לרישום ולהגשת מועמדות

מועמדים המבקשים להתקבל ללימודי התואר השלישי בחוג מתבקשים להירשם דרך אתר ההרשמה באתר האוניברסיטה

יש להגיש למזכירות החוג את המסמכים הרשומים בטופס הנחיות להגשת מעמדות לתואר שלישי.

ניתן להוריד טפסים מאתר החוג לחינוך מיוחד

 

חשוב:

הדיון בקבלת מועמדים חדשים נערך פעמיים בשנה, לקראת סמסטר א' ולקראת סמסטר ב'. לפיכך יש להגיש את כל חומר המועמדות עד ליום 1 ביוני (לקבלה לסמסטר א') או עד ליום 1 בדצמבר (לקבלה לסמסטר ב'). ועדת הקבלה לא תדון בחומר שהוגש באיחור!

את כל החומר יש להגיש בעותק אחד למייל ohakim@univ.haifa.ac.il כשהם חתומים על-ידי מנחה הדוקטורט המיועד.

 

לרשימת תחומי התמחות של המרצים לתואר שלישי בחוג לחינוך מיוחד (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בשנתון שנה"ל תשע"ט – לחץ כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בשנתון שנה"ל תש״פ – לחץ כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בשנתון שנה"ל תשפ״א – לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה ברשימת הדוקטורנטים של החוג לחינוך מיוחד