תיאור כתב העת: סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום - סחי"ש.

 

כתב העת סחי"ש מופיע מאז שנת 1986. בצוות המערכת משמשים: פרופ' שונית רייטר - עורך ראשי, פרופ' יונה לייזר, ד"ר גילעדה אבישר וד"ר חנן רונן - עורכי משנה, גב' טל רותם מרכזת מערכת ולאחרונה מונתה גב' טלי ברקוביץ' עורכת משנה לענייני חוק ומשפט ואנשים עם מוגבלויות. לסחי"ש וועדת מערכת של מומחים בתחומי החינוך המיוחד והשיקום מהארץ ומהעולם, כולם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה.

כתב העת סחי"ש הוא כתב העת היחיד בארץ המתמקד בנושאי החינוך המיוחד לתלמידים ובוגרים עם מוגבלויות קשות כגון, פיגור שכלי, פגיעות מוחין, נכויות פיזיות, אוטיזם וכן ליקויי חושים, ליקויי ראייה ועיוורון, כבדי שמיעה וחרשים.

כתב העת שומר על רמה אקדמית גבוהה, שני שלישים מהפרסומים הם מאמרי מחקר ושליש נוסף מוקדש לתיאורי פרוייקטים מהשדה. אנו מקפידים שגם התיאורים מהשטח ילוו ברקע תיאורטי וברשימת מקורות. כתב העת מגיע לאוכלוסיית יעד רחבה, מהמורים בשטח העובדים עם תלמידים עם ליקויים התפתחותיים; תרפיסטים: בדיבור, בעיסוק, בתנועה, במוסיקה ובאמנות, ועובדים סוציאליים ופסיכולוגים העובדים עם אנשים עם ליקויים התפתחותיים ומשפחותיהם. כמו כן נמצא כתב העת בשימוש רב בכל המכללות ובאוניברסיטאות בהן יש הכשרת סטודנטים לעבודה עם אנשים עם מוגבלויות. מהיותו כתב העת היחיד בעברית, הוא מאפשר להרבה אנשים בשטח להתעדכן הן לגבי התפיסות החדשות בתחום והן לגבי פעילויות חשובות, במחקר, בהפעלת פרויקטים ובמתן שירותים, הנעשות בארץ.

כתב העת סחי"ש מהווה במה לחוקרים בארץ באקדמיה, באוניברסיטאות ובמכללות, לפרסם את מחקריהם ולהפיץ ידע עדכני בתחום. במאמרי הגות עולים נושאים הקשורים לסוגיות פילוסופיות ואידיאולוגיות הקשורות לחינוך המיוחד ולשיקום כגון סוגיות בשילוב והכלה שת אנשים עם מוגבלויות. במדור הנקרא: "מן השטח" ניתנת במה לאנשי מקצוע לפרסם פרויקטים מיוחדים המופעלים במכללות, אוניברסיטאות, בתי ספר וארגונים שונים לרווחתם של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. בשנים האחרונות נוספו תקצירים באנגלית של המאמרים כפי שהם מופיעים בכל חוברת.

כתב העת מופיע פעמים בשנה. הכנה לדפוס של כתב העת סחי"ש נעשית על ידי היחידה להוצאה לאור של "אחוה" איגוד נכי חיפה והצפון. "אחוה" הינה עמותה שהקימו אנשים עם מוגבלויות פיזיות, ההוצאה לאור היא יחידה למטרות רווח והיא רק אחת הפעילויות של העמותה. כעורכים של כתב עת העוסק בסוגיות הקשורות לאנשים, בוגרים וילדים עם מוגבלויות, אנו גאים על כך שההפקה של כתב העת והכנתו לדפוס נעשית כעבודה בשכר של מומחים עם מוגבלויות.

כתובת המערכת: פרופ' שונית רייטר

הפקולטה לחינוך

אוניברסיטת חיפה

חיפה 31905

הקתדרה על שם קונין לוננפלד לחינוך מיוחד

ראש הקתדרה הינה פרופ' שונית רייטר

 

הפעילות המרכזית של הקתדרה היא פרסום כתב העת סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום - סחי"ש. פרטים על כתב העת ראה באתר של כתבי עת בפקולטה לחינוך.