תוכן עניינים
תאור, אפיון וניתוח תופעות
פעילות 1: אופנים שונים לעליה
פעילות 2: על קצב השתנות- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
פעילות 3: תאור ואפיון ההשתנות של פונקציות, תרגיל 1, תרגיל 2, תרגיל 3
פעילות 4: חקירת השתנות סדרות מספרים
פעילות 5: חקירת הקשר בין מהירות ודרך- 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6
פעילות 6: מדדים לתאור קצב השינוי של פונקציה- 6.1, 6.2
פעילות 7: מדדי שינוי

הנגזרת
פעילות 8: השוואת מדדי השינוי לנגזרת
פעילות 9: משמעות הגודל של
פעילות 10: הנגזרת בנקודות מיוחדות
פעילות 11: המשיק בנקודות מיוחדות- 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5
פעילות 12: השפעת הזזות ומתיחות של הפונקציה על הפונקציה הנגזרת- 12.1, 12.2, 12.3, 12.4
פעילות 13: השפעת שינויים גיאומטריים של פונקציות על הנגזרות שלהן
פעילות 14: השוואה בין שיפועים- 14.1, 14.2, 14.3
פעילות 15: הנגזרת השניה- קמירות וקעירות- 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9
פעילות 16: מציאת ביטויים לגרפים של פונקציות פולינום
פעילות 17: אי קיום של נגזרת שניה
פעילות 18: תכונות נגזרת של פונקציה מורכבת- 18.1, 18.2, 18.3, 18.4
פעילות 19: חקירת פונקציות בעזרת הנגזרת ופונקציית הסימן 
פעילות 20: חקירת משפחות של פונקציות בעזרת הנגזרות
פעילות 21: הקשר בין שיפוע ממוצע לנגזרת בנקודה- 21.1, 21.2, 21.3, 21.4
פעילות 22: משפט ערך ביניים- 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5
פעילות 23: השקילות החן משוואת הפונקציות לבין משוואת הנגזרת שלהן

האינטגרל
פעילות 24: בין מהירות ודרך
פעילות 25: חישוב שטחים
פעילות 26: שטחים חיוביים ושליליים
פעילות 27: בין אינטגרל מסוים לחצי מסויים
פעילות 28: בין שיפועים לשטחים
פעילות 29: אינטגרל כפעולה הפוכה לנגזרת
פעילות 30: פונקציות ופונקציות קדומות
פעילות 31: האינטגרל המסויים כממוצע
פעילות 32: רציפות וחלקות
פעילות 33: מבט על משוואות דיפרנציאליות