מסלול אישי מתמטיקה וחינוך

התוכנית במסלול א' בלבד בהיקף של 28 שעות שבועיות סמסטריאליות, בנוסף לכתיבת עבודת תזה מחקרית בהיקף של 8 שעות סמסטריאליות.

המסיימים זכאים לתואר MA בחינוך מתמטי במסלול אישי מתמטיקה וחינוך. יתקבלו לתוכנית זו בוגרי מתמטיקה בציון ממוצע של 80 לפחות. כמו כן, יעמדו בדרישות החוג הרגילות.

המועמד יתקבל בשנה הראשונה ללימודיו לתכנית הרגילה בחינוך מתמטי. הקבלה למסלול האישי יקבע רק בסוף השנה הראשונה ללימודי התואר השני, וזאת בתנאי של מציאת מנחה וממוצע של 80 לפחות בשנה הראשונה.

על המועמדים לעבור ראיונות קבלה.