עבודת צוותים רב מקצועיים

עבודת צוותים רב מקצועייםבספר חמישה פרקים, חלקם עוסק יותר בשאלות תיאורטיות-עקרוניות, באחרים מושם דגש רב יותר על סוגיות מעשיות. כל פרק בספר מוצגים מקרים שמטרתם להבהיר ולהמחיש מושגים ועקרונות חשובים. כל המקרים מתבססים על מקרים של תלמידים במערכת החינוך. בנוסף, כל פרק מלווה בלוחות המהווים הצעה ליישום של עיקרון או של מיומנות. כל ההצעות פותחו על-ידי צוותים רב-מקצועיים ועבורם, ויושמו על-ידם בשדה.
הספר הוא בעל ערך עבור אנשי חינוך, טיפול, רווחה ובריאות העובדים במערכות חינוכיות החל מגילך הרך ועד בגרות וגם אלו שעובדים בשירותי תמיכה נוספים כמו מערכות רווחה.
 
תוכן העניינים של הספר
 
1. עבודה בצוותים רב-מקצועיים – סקירה תיאורטית
 
א. מבוא לעבודת צוותים רב-מקצועיים
ב. צוות וצוות רב-מקצועי- הגדרות מבחינות
ג. סוגי צוותים רב-מקצועיים
 
2. עבודת צוותים רב-מקצועיים בחינוך
 
א. עבודת צוותים רב-מקצועיים בגנים ובבתי-ספר משלבים
ב. עבודת צוותים רב-מקצועיים בגנים ובבתי-ספר מיוחדים
 
3. גורמים המשפיעים על עבודה רב-מקצועית
 
א. היבטים מערכתיים, ארגוניים וניהוליים
– ישיבות
ב. התמחות
– הגדרת תפקיד ומרחב תפקיד
ג. האינטראקציה
תקשורת
– שיח ושפה רב-מקצועית
 
4. יישום עבודה רב-מקצועית
 
א. המנהל – מנהיג המאפשר עבודת צוות רב-מקצועי
ב. עבודת מחנכת עם סייעת
 
5. הכשרת צוותים רב-מקצועיים לעבודה שיתופית
 
א. הכשרת צוות רב-מקצועי.
ב. השתלמויות לאנשי צוות רב-מקצועי