כריכת הספר זכרונותימיםזכרונותימים

הספר זכרונותימים הוא הספר השני בספרי השירה של פרופ' רחל הרץ (לזרוביץ), פסיכולוגית חברתית-חינוכית מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. הכותבת, שהקדישה את הספר לזכרה של אחותה האהובה, צפורה מרמור ז"ל, מתארת את עולמה הפנימי – זכרונות ילדותה ובגרותה בחיפה – בנופים פנימיים וחיצונים הקשורים למשפחה, לדת, לחברות ולאקדמיה. ספר שיריה הראשון פרידות וחיבורים פורסם בהוצאת פרדס ב-2010.