התכנית לניהול מערכות חינוך

התכנית לניהול מערכות חינוך מיועדת להקנות ידע והתנסות בתחומי הניהול, הארגון והמדיניות תוך התמקדות במערכות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות. תכנית הלימודים מורכבת מתחומים מגוונים ובהם ארגונים, מנהיגות וניהול, מדיניות ציבורית, משאבי אנוש, משפט וכלכלה. בנוסף לבסיס התיאורטי, הסטודנטים רוכשים כישורים ומיומנויות ניהוליות.