לקויות למידה תואר שני עם התמחות בקריאה ואוריינות בשפה הערבית

תאריך פתיחת הרשמה 11.2.24

תאריך סגירת הרשמה 1.6.24

ראש התוכנית: ד״ר שלהוב-עואד יסמין yasmin@edu.haifa.ac.il    

התוכנית מיועדת לאנשי חינוך עם ניסיון בהוראה המכוונים עצמם לעמקה והובלה של תחום האוריינות והשפה בבית הספר.

תכנית הלימודים הינה בת שנתיים -4 סמסטרים והלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע- יום רביעי באוניברסיטת חיפה והפרקטיקום  מתקיים במסגרות הנגישות לסטודנטים במקום עבודתם בצורה מותאמת אישית. הפרקטיקום כולל התנסות התערבותית, תכנון והובלה של פרויקטים אוריינים בבית הספר.

ממצאי מחקרים בינלאומיים כמו PIRLS ו -PISA מראים בעקביות שרמת האוריינות בקרב מדינות דוברות ערבית בכלל ובקרב ערביי ישראל בפרט הן נמוכות מאוד. מספר מחקרים שנערכו בארץ אישרו כי לימוד קריאת הערבית הנה משימה מאתגרת במיוחד. לא רק שלדוברי ערבית יש רמות נמוכות משמעותית של דיוק קריאה בסוף כיתה א', אלא ישנן עדויות לכך שאפילו מבוגרים מיומנים קוראים בשפה הערבית לאט יותר מאשר בשפה העברית. תוצאות אלו מיוחסות לשני מאפיינים ספציפיים של השפה ושל האורתוגרפיה הערבית – הדיגלוסיה והמאפיינים החזותיים-אורתוגרפיים של הכתב הערבי. האתגר הראשון של הדיגלוסיה, מתייחס ל"מרחק הלשוני" בין השפה הכתובה לשפה המדוברת, היוצרת מצב בו קוראים צעירים נתקלים במילים כתובות רבות שאינן זהות למילים המדוברות שאותן הם מכירים. מלבד תופעת הדיגלוסיה, המאפיינים החזותיים-אורתוגרפיים הייחודיים של הערבית (כמו למשל: הדמיון בין האותיות, שינוי צורת האות בהתאם למיקום של במילה והחיבוריות בין האותיות…) , מציגים אתגר נוסף לקורא בערבית. ממצאים אלו מחייבים קיומן של תוכניות התערבות הלוקחות בחשבון מאפיינים ייחודיים אלה.  מכאן, אחת המשימות הגדולות של מערכת החינוך הערבית הנה הכשרת מומחה לקריאה ואוריינות בבית הספר אשר ידע לתת מענה לצרכיהם של תלמידים דוברי ערבית בבואם לרכוש את הקריאה והכתיבה בערבית תוך התייחסות לדרכי התערבות הולמים למרות האתגרים שהוזכרו.

התוכנית מקנה תואר שני בלקויות למידה עם התמחות מחקרית ויישומית בקריאה ואוריינות בשפה הערבית.

התוכנית שואפת ליצור מקצוע של מומחה לקריאה ואוריינות בקרב מורים בעלי ניסיון המעוניינים להיחשף למודל התגובה להתערבות בתחום האוריינות (Response to Intervention – RTI) ולקבל הכשרה מעשית יישומית מבוססת תיאוריה ומחקר (evidence-based practice).

הסטודנטים יפתחו יכולת להעצים את אהבת הקריאה. כמו כן, הם ילמדו לאתר קשיים בקריאה ובכתיבה, להטמיע תוכניות קיימות בתחום ולבנות תוכניות התערבות חדשות, להנחות הורים ומורים בטיפול בבעיות אלו, ליצור קהילות אורייניות בבתי ספר, ולפתח תוכניות דיגיטליות ומסורתיות לפיתוח מיומנויות אלו בקרב ילדים עם פרופילים שונים של יכולת אוריינית (מתקשים, נורמטיביים ומצטיינים).

בנוסף, התוכנית תפתח מומחים המסוגלים לנהל מחקר שיטתי ומבוקר הבוחן דרכי טיפול בבעיות של אוכלוסיות הטרוגניות מבחינה שפתית ותרבותית, תוך התנסות וחבירה לאנשי חינוך, הורים, מערכת החינוך, ארגונים וקהילות אחרות.                   

בוגרי התוכנית יטמיעו תוכניות העשרה והתערבות מבוססות מחקר שפותחו בחוג לקידום אהבת הקריאה, הבנת הנקרא והבעה בכתב לכלל אוכלוסיית התלמידים.

בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו בחוג ללקויות למידה.

תנאי קבלה:

  1. זכאות לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בציון סופי משוקלל של 85 לפחות.
  2. מועמדים ממוסדות ששפת הלימוד אינה עברית מחויבים בבחינת יע"ל (ידע בעברית) בציון 120.
  3. תעודת הוראה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, וניסיון במוסד חינוכי.
  4. מכתב ובו תיאור הרקע האישי לבחירה בתוכנית, וקורות חיים.
  5. המלצה מעובד בכיר ממוסד חינוכי.
  6. מועמדים שיעמדו בתנאים הנ"ל יזומנו לראיון אישי.

תהליך ההרשמה מתחלק לשני חלקים עיקריים:

שלב ראשון תהליך רישום פורמאלי ותשלום לאוניברסיטת חיפה- יש להירשם אונליין ולשלם דמי הרשמה דרך האתר הראשי של האוניברסיטה, לאחר הרישום בוגרי תואר ראשון שאינו מאוניברסיטת חיפה נדרשים להעביר גיליון ציונים ואישור זכאות מקוריים עם חותמת מוסד הלימודים באופן פיזי או בדואר למחלקת הרשמה.

כמו- כן, ניתן להעביר מסמכים מקוריים עם חתימה דיגיטלית של מוסד הלימודים במייל graduate@univ.haifa.ac.il.

ניתן ליצור קשר עם המחלקת הרשמה במייל  graduate@univ.haifa.ac.il 

כתובת למשלוח דואר: המחלקה להרשמה, בית הסטודנט, קומה 1, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, 3498838 או בשעות הקבלה.

שלב שני –יש לשלוח את המסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי הקבלה למזכירות החוג ללקויות למידה לכתובת המייל  learn-dis@edu.haifa.ac.il
שימו לב, המלצות תועברנה ישירות על ידי הממליצים למייל זה

מבנה הלימודים:

משך הלימודים הוא שנתיים (4 סמסטרים) במסלול ב'. תלמידי מסלול א׳ יהיו זכאים להשלים את עבודת התזה בשנה השלישית.

במסגרת מסלול א׳ נלמדות 36 שעות שבועיות סמסטריאליות.

במסגרת מסלול ב׳ נלמדות 44 שעות שבועיות סמסטריאליות.

הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע- יום רביעי באוניברסיטת חיפה והפרקטיקום מתבצע בבית הספר של הסטודנט במסגרת שעות ההוראה שלו ומשלב גם עבודה פרטנית וגם עבודה קבוצתית.

במסלול א' על הסטודנט לעמוד בתנאים הבאים:

  • ציון 80 לפחות בקורס המתודולוגיה
  • ציון 87 לפחות בשיעורי החובה של התוכנית
  • ציון 85 לפחות בעבודות סמינריוניות
  • התקשרות עם מנחה (מתוך מרצי החוג) המורשה להנחות עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה.

מספר המקומות במסלול א' הינו מוגבל. אין רישום למסלול א 'מבטיח הישארות בו. כמו כן אין רישום זה מבטיח מנחה לכל תלמיד או בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו.

שנתון תואר שני תשפ״ד – החוג ללקויות למידה

מערכת התוכנית לקויות למידה עם התמחות בקריאה ואוריינות בשפה הערבית – שנה״ל תשפ״ד – שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת התוכנית לקויות למידה עם התמחות בקריאה ואוריינות בשפה הערבית – שנה״ל תשפ״ד – שנה ב׳ (בחלון חדש)