תואר שני בחוג לחינוך מיוחד – מידע כללי

תואר שני בחוג לחינוך מיוחד – מידע כללי

ראש החוג לחינוך מיוחד: פרופ' בת שבע חדד

יו"ר ועדת מ.א: פרופ' מרק לייקין

 

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ׳׳ה תחל ב-11.02.24 ותסתיים בתאריך 16.05.24

להרשמה יש להיכנס לאתר אוניברסיטת חיפה – לשונית מועמדים – הרשמה לאוניברסיטה https://applicants.haifa.ac.il/adm/#/

הלימודים בתואר השני בחוג לחינוך מיוחד מהווים המשך טבעי של לימודי התואר הראשון המוצעים על ידי החוג. הלימודים בתואר השני מתמקדים בהקניית יכולות וידע בסיסי ויישומי בדגש על פיתוח מיומנויות ברכישת ידע מדעי וחשיבה ביקורתית, ובהבנת תהליכי מחקר ומתודולוגיות מרכזיות ועדכניות הנהוגות בתחום. הלימודים במסגרת זו מאפשרים גם את הכשרת הסטודנט לקראת לימודי הדוקטורט בהם נדרש הסטודנט לפתח יכולות חקירה מדעית ואיסוף ידע מדעי עצמאי. תואר זה פותח פתח עבור הסטודנט להשתלבות עתידית כחוקר ומרצה באחד המוסדות ללימודים גבוהים בארץ ובחו"ל.

מטרת הלימודים בתואר שני:

 1. הקניית ידע ודיון מעמיק בתהליכים התפתחותיים בתחום הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי של הילד והבוגר בעל הצרכים המיוחדים.
 2. הקניית תשתית תיאורטית רחבה בהבנת הצרכים המיוחדים של אוכלוסיות חינוך מיוחד ספציפיות במסגרת לימודי תכנית או התמחות, כולל הכרה מעמיקה של שיטות אבחון וחשיפה לדרכי טיפול וחינוך המתאימות להעצמת הפוטנציאל האינטלקטואלי הגלום באוכלוסיות אלו.
 3. פיתוח שיטתי של ראייה ביקורתית ויכולת מחקרית לשם קידום הידע התיאורטי והמעשי בתחומים מרכזיים של החינוך המיוחד, כהכנה של הסטודנט לקראת הכתיבה של תזה או עבודת גמר.
 4. מתן התנסות מודרכת בעבודה מעשית עם אוכלוסיות חינוך מיוחד ספציפיות.

 

ימי הלימודים:

ימי הלימוד הם בימי ד'- בשנת הלימודים הראשונה ובימי ב'- בשנת הלימודים השנייה. לרוב ניתן לרכז את הלימודים ביום אחד בשבוע. בתוכנית חינוך מיוחד עם התמחות בלמידה מוח וחינוך הלימודים מתקיימים גם בימי ג' אחה"צ.

*שימו לב, מועמדים שנקבעו להם קורסי השלמה(כמפורט מטה), אין החוג מתחייב כי לימודי ההשלמה ילמדו בימי הלימוד של התואר השני.

**מערכת שעות ושנתון מצורפים מטה.

פרקטיקום:

שימו לב, הלימודים בתוכנית לאוטיזם ולקויות התפתחותיות ובתוכנית להפרעות רגשיות ובעיות התנהגות משלבים פרקטיקום בשנה השנייה ללימודים בהיקף של 100 שעות שנתיות לפחות- הפרקטיקום מתקיים ביום נוסף ליום הלימודים.

חשוב!! לא ניתן לעשות את הפרקטיקום במקום העבודה. עם זאת, הסטודנט רשאי לבחור במסגרת חינוכית שנמצאת בקרבת מקום עבודתו או מגוריו.

תהליך הרישום לתוכניות:

 1. בעת ההרשמה באתר האוניברסיטה יש לבחור את התוכנית אליה מבקש התלמיד להתקבל ואת מסלול הלימודים. אין החוג מתחייב לקבל את המועמד למסלול הנבחר .
 2. אם המועמד מעוניין להירשם ליותר מתוכנית אחת, יש לציין סדר עדיפות בטופס ההרשמה. הטיפול בבקשת המועמד ייעשה קודם כל לגבי התוכנית שצוינה בעדיפות הגבוהה יותר.
 3. תיק של מועמד אשר יגיש מועמדות ליותר מתוכנית אחת לא יטופל בו-זמנית בשתי התוכניות.
 4. במידה והתקבלה החלטת קבלה לתוכנית המועדפת לא יימשך הטיפול בבקשה לתוכניות האחרות ולמועמד תשלח הודעת דחייה לגביהן.
 5. כאמור, מועמד שנדחה מתוכנית מסוימת יועבר לטיפול תכנית אחרת, אך ייתכן כי בתוכנית השנייה לא יהיו יותר מקומות, שכן כבר התקבלו אליה אלו שביקשו תכנית זו בעדיפות ראשונה.

תנאי קבלה:

קבלתם של מועמדים ללימודי תואר שני בחוג לחינוך מיוחד תישקל על פי תנאי הקבלה הכלל-אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה של החוג לחינוך מיוחד כמפורטים להלן:

 1. הצגת תעודת ב.א. חתומה על ידי אחד מהמוסדות להשכלה גבוהה המוכר על ידי מל"ג בארץ או בחו"ל.
 2. סיום תואר ראשון בציון ממוצע של 85 ומעלה ולא פחות מ-80 בכל חוג הנלמד במסגרת תואר הראשון. הצגת גיליון ציונים או מסמך רשמי אחר, מהמוסד המעניק את התואר, המלמדים על ממוצע הציונים של המועמד, בחוגים השונים שלמד.
 3. מועמדים שאינם בוגרי תואר ראשון בחינוך המיוחד ידרשו לעשות השלמות בהיקף שיקבע על ידי ועדת ה-מ"א של החוג לחינוך מיוחד.
 4. מועמדים ממוסדות שבהם עברית היא לא שפת ההוראה ידרשו לעמוד בהצלחה בבחינה של האוניברסיטה הבוחנת את הידע שלהם בעברית.
 5. בוגרים ממוסדות להשכלה גבוהה מאוניברסיטאות בחו"ל או שלוחותיהן בארץ הפועלים באישור מל"ג ידרשו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בהשלמה במסגרת התואר הראשון.
 6. טופס קורות חיים (נספח 4א') שאותו יש להעביר ישירות לחוג.
 7. שתי המלצות בהתאם לפורמט נתון, אחת אקדמית (נספח 4ב') והשנייה מקצועית (נספח 4ג') הממליץ מתבקש להעביר את ההמלצות ישירות לחוג במייל  special-edu@edu.haifa.ac.il . מפאת חיסיון ההמלצות לא יעברו למועמד על ידי החוג.
 8. ראיון אישי במידת הצורך.

יש לשים לב! בחוג לחינוך מיוחד מספר המקומות מוגבל ולכן בפועל יתכן שנקודות החתך לקבלה תהיינה גבוהות מן המפורט בתנאי הקבלה. אין כל התחייבות לקבל את המועמד/ת למסלול לימודי שביקש (להלן), גם אם מילא את כל תנאי המינימום הנדרשים.

מידע כללי ומבנה הלימודים:

הלימודים בתואר שני בחוג לחינוך מיוחד נלמדים במסלול מחקרי- מסלול עם תזה (כתיבת עבודת גמר מחקרית) ובמסלול יישומי- מסלול ללא תזה. בנוסף, החוג לחינוך מיוחד מציע מספר תוכניות ייחודיות למימוש מסלולים אלה. תנאי הקבלה לכל אחד ממסלולים אלה והדרישות האקדמיות הקשורות אליהם מפורטים בהמשך.

תוכניות הלימוד בחוג לחינוך מיוחד:

לימודי חינוך מיוחד כללי

תוכנית לאוטיזם ולקויות התפתחותיות

תוכנית להפרעות רגשיות ובעיות התנהגות

חינוך מיוחד עם התמחות במחשבים

חינוך מיוחד עם התמחות בלמידה מוח וחינוך

מסלול עם תזה (מסלול א'):

הקבלה למסלול זה באחריות ועדת הקבלה החוגית. תוכנית הלימודים מתפרסת על שלוש שנים והיא כוללת:

א) קורסים בהיקף 36 שש"ס הנלמדים בשנתיים הראשונות (4 סמסטרים). אופיים של הקורסים כפוף לדרישות החוג והתוכנית/התמחות בה הסטודנט בחר ללמוד.

ב) הגשת 2 עבודות סמינריונית במהלך שתי שנות הלימוד הראשונות.

ג) כתיבת תזה במשך שנת הלימודים השלישית.

קבלה למסלול עם תזה אינו מבטיח השארות בו, שכן על מנת לסיים את המסלול על הסטודנט/ית לעמוד בתנאים הבאים:

 1. ציון של 80 לפחות בקורסי חובה.
 2. ציון של 85 לפחות בסמינריונים.
 3. התקשרות עם מנחה מתוך מאגר המרצים מהסגל הבכיר בחוג לחינוך מיוחד או בפקולטה לחינוך (ראה/י רשימת הסגל הבכיר באתר הפקולטה לחינוך). באישור יו"ר ועדת ה-מ"א החוגית והרשות ללימודים מתקדמים ניתן לצרף מנחה משני מתוך החוג לחינוך מיוחד או מחוצה לו.

חשוב!! האחריות למציאת מנחה מתאים נמצאת בידי הסטודנט!

 1. כתיבת תזה ואישורה על ידי המנחה ואחד או שני קוראים כעומדת בסטנדרטים מדעיים.
 2. הנחיות כתיבת עבודת תזה (קובץ PDF בחלון חדש)  באתר החוג בטפסים ונהלים או באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים (בחלון חדש)

חשוב!! סיומו המוצלח של המסלול עם תזה פותח פתח להמשך לימודים לקראת תואר שלישי (דוקטור) וזאת בכפוף לדרישות של החוג בו הסטודנט בוחר להמשיך ללמוד.

 

מסלול ללא תזה (מסלול ב'):

הקבלה למסלול זה באחריות ועדת הקבלה החוגית. תוכנית הלימודים מתפרסת על שנתיים והיא כוללת:

א) קורסים בהיקף 44 שש"ס הנלמדים במשך שנתיים (4 סמסטרים). אופיים של הקורסים כפוף לדרישות החוג והתוכנית/התמחות בה הסטודנט בחר ללמוד.

ב) הגשת 2 עבודות סמינריוניות במהלך שתי שנות הלימוד.

ג) עמידה במבחן גמר.

חשוב!! המסלול ללא תזה אינו מאפשר המשך לימודים לקראת תואר שלישי (דוקטורט). במידה וסטודנט ירצה לממש אופציה זו בכל זאת, יידרש הדבר השלמות, לרבות כתיבת עבודת תזה.

מסלול אישי מחקרי (319206-23-01)

המסלול האישי המחקרי פתוח לסטודנטים אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בציון ממוצע של 90 ומעלה ושלהם ציון עובר באנגלית ומנחה מהחוג אשר הסכים/ה להנחות אותם (רשימת מנחים והתמחויות בהמשך) שתי המלצות אקדמיות וראיון אישי על פי החלטת החוג .

המסלול המחקרי בחוג לחינוך מיוחד מציע הכשרה מחקרית ולימודים מתקדמים לסטודנטים המבקשים לרכוש כלים מחקריים לאיסוף ידע מדעי בנושאים שונים, הנוגעים לתפקודם של אנשים המאובחנים בהפרעות נוירו-התפתחותיות.

ההכשרה נעשית במסגרת מסלול א’ שבמסגרתו תכתב עבודת הגמר המחקרית- תזה, בהנחיית אחד מחוקרי החוג. תלמידי התוכנית משולבים במעבדות המחקר בכל ימות השבוע, בנוסף לקורסי חובה ובחירה המאפשרים העמקה בנושאים מתודולוגיים ובנושאים תיאורטיים מרכזיים בתחום.

התוכנית מיועדת לתלמידי מחקר לתואר שני שלהם עניין באספקטים התנהגותיים-רגשיים, תפיסתיים, קוגניטיביים, מוחיים, ותפקודיים של אנשים המוגדרים בעלי צרכים מיוחדים, ואלו המאובחנים בהפרעות נוירו-התפתחותיות. בוגרי תואר ראשון או שני בתחומים רלוונטיים כגון חינוך, פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, ובתחומים קרובים אחרים, העומדים בדרישות תנאי הקבלה המפורטים למטה, רשאים להירשם.

מבחינת חובות לימודים בנקודות זכות, המסלול האישי זהה למסלול א' הרגיל כפי שתואר לעיל.

הלימודים מתקיימים במשך שנתיים – 4 סמסטרים בהיקף של 30 שש״ס, עם אפשרות לשנה נוספת במסגרתה יוכלו התלמידים לסיים את כתיבת עבודת הגמר והגשתה לשיפוט.

עם זאת, בשונה ממסלול א' הרגיל, תוכנית הלימודים במסלול האישי מתבססת על מערך של קורסים שנבנה על ידי המנחה והסטודנט, וזאת במטרה למקד את לימודיו בתחום בו הוא חפץ להתמחות ושהוא לא תחום התמחות המוצע על ידי החוג עצמו. יש לשים לב, כי תוכנית הלימודים במסלול זה דורשת את אישורו של יו"ר ועדת המ"א.

חשוב! תעודת המוסמך שתוענק לסטודנט במסלול האישי תכלול ציון ההתמחות הספציפית שלו.

לרשימת תחומי התמחות של המרצים המורשים להנחות עבודת תיזה (קובץ PDF בחלון חדש)

לימודי השלמה במסגרת לימודי התואר השני:

לבעלי תואר ראשון בחינוך שסיימו לימודיהם בתחומי לימוד שאינם תואמים לתוכנית המבוקשת, וכן לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בחינוך, ייקבעו לימודי השלמה שונים (בהיקף של עד 12 שעות שבועיות סמסטריאליות) בהתאם לדרישות ההשלמה של התוכניות בחוג. לימודי ההשלמה אינם בהכרח בימי הלימודים של התואר השני. פטור מלימודי השלמה יינתן אך ורק על בסיס הצגת מסמכים רשמיים רלוונטיים ממוסד אקדמי מוכר.

1. על מנת לקבל אישור מעבר למעמד "מן המניין" והרשמה לשנה השנייה יש לסיים את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה בציון 80 לפחות (בהתאם לדרישות התוכנית אליה נרשם התלמיד).

2. לגבי כל קורס עבורו מבוקש פטור, יש להמציא את המסמכים הבאים: סילבוס, ציון (80 לפחות), היקף הקורס (שעות), נקודות זכאות, שם ותואר המרצה. יש להמציא מסמכים אלה בעת הרישום.

3. בקשות לפטור מלימודי השלמה (על סמך ציון סופי בלימודי התואר הראשון) יש להגיש עד היום הראשון לפתיחת שנת הלימודים. פטורים מלימודי השלמה על סמך המסמכים יידונו עד תום השבוע הראשון ללימודים. לא יידונו בקשות לפטורים לאחר מועד זה.

ההשלמות הכלליות והתוכנית/התמחות ספציפיות:

מספרקורסי השלמות כלליים ותוכנית/התמחות ספציפייםנקודות
 השלמות כלליות 
319.1008מבוא לחינוך מיוחד2
308.1406מבוא ללמידה – קורס מקוון2

319.2177

319.2178

התפתחות הילד- גורמים, תהליכים ותוצרים חלק א'+ב'4
   
 תכנית: אוטיזם ולקויות התפתחותיות 
319.2503אוטיזם ומוגבלות שכלית התפתחותית2
 תכנית: הפרעות רגשיות ובעיות התנהגות 
318.3008פסיכופתולוגיה התפתחותית2

לצפייה בשנתון שנה"ל תשפ״ג – לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה בשנתון שנה"ל תשפ״ב – לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה בשנתון שנה"ל תשפ״א – לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה בשנתון שנה"ל תש״פ – לחץ כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

מערכת שעות לשנה"ל תשפ״ג תואר שני שנה א׳ (קובץ PDF בחלון חדש)

מערכת שעות לשנה"ל תשפ״ג תואר שני שנה ב׳ (קובץ PDF בחלון חדש)

לרשימת תחומי התמחות של המרצים המורשים להנחות עבודת תיזה (קובץ PDF בחלון חדש)

מידע אודות המדור לתארים מתקדמים של אגודת הסטודנטים (קובץ PDF בחלון חדש)