מידע לסטודנטים תואר שני בחוג למדעי הלמידה וההוראה

מבנה הלימודים בתואר השני בחוג למדעי הלמידה וההוראה

מבנה הלימודים בתואר השני בחוג למדעי הלמידה וההוראה

לחץ כאן

קישורים מומלצים וטפסים לתלמידי התואר השני

קישורים מומלצים וטפסים לתלמידי התואר השני

לחץ כאן

תהליך התואר השני בחוג למדעי הלמידה וההוראה

תהליך התואר השני בחוג למדעי הלמידה וההוראה

לחץ כאן