פסיכולוגיה חינוכית

התוכנית פסיכולוגיה חינוכית 308201-22-07

ילדה קוראת

תאריך פתיחת הרשמה 29.1.23

תאריך סגירת הרשמה 28.2.23

ראש התוכנית: פרופ׳ ליאת גולדפרב goldfarb@edu.haifa.ac.il

התואר  הינו חלק מהכשרת  הסטודנטים לעבודה כפסיכולוגים חינוכיים.

*במסגרת התואר הסטודנטים ילמדו את  התחומים הרלוונטיים לעבודת הפסיכולוג החינוכי- אבחון, טיפול, היבטים מערכתיים, תהליכי מניעה, וקידום ההתפתחות התקינה של ילדים ונוער.

*התוכנית כוללת את  קורסי הליבה בפסיכולוגיה חינוכית על פי המלצות מועצת הפסיכולוגים  וכוללת בנוסף הרחבה ייחודית בתחום לקויות הלמידה.

 *התוכנית נבנתה בהלימה לגישות ולידע העדכני בתחומי הפסיכולוגיה החינוכית, הנוירו-קוגניטיבית והקלינית בתוך הסביבה החינוכית ובשיתוף פעולה בין החוג ללקויות למידה והחוג לפסיכולוגיה.

*התוכנית במסלול תזה בלבד.

*בסיום הלימודים יוענק התואר מוסמך בפסיכולוגיה חינוכית.

 

משך הלימודים:

הלימודים הינם במסלול א' במשך שנתיים- 4 סמסטרים בהיקף של 48 שש"ס.

עם זאת, התלמידים יכולים ללמוד שנה נוספת שבמסגרתה יסיימו את כתיבת עבודת הגמר המחקרית-תזה ויגישו אותה לשיפוט.

תנאי קבלה ומסמכים נדרשים:

 1. תואר ראשון בפסיכולוגיה  ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון 90 לפחות, או תואר ראשון במדעי ההתנהגות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה הכולל לימודים של לפחות 54 נ”ז בפסיכולוגיה ובציון ממוצע של 90 לפחות במקצועות הפסיכולוגיה.

*את גיליון הציונים ואישור הזכאות המקוריים יש להעביר למחלקת הרשמה כמפורט בהמשך.

 1. ציון במבחן המתאם של 100 לפחות או אחוזון 50 ומעלה במבחן GRE Psychology.

*יש להעביר צילום ספח מתא"ם במייל learn-dis@edu.haifa.ac.il  

 1. שתי המלצות (טופס ההמלצה זהה):

-המלצה אקדמית: המלצה שניתנה על ידי איש אקדמיה על בסיס היכרות במסגרת אקדמית כמו השתתפות בסמינר אמפירי, סדנה, מחקר מודרך וכדומה. על המועמדים לדאוג לשתי המלצות. המלצה שלישית- אופציונלית.

-המלצה מקצועית: יכולה להיות מאנשי מקצוע רלוונטיים כגון: פסיכולוגים, עובדים סוציאליים קליניים המכירים את המועמד ומסוגלים לכתוב חוות דעת על אודותיו (אין להגיש המלצות ממטפלים, קרובי משפחה וכו’).

ההמלצות תועברנה לחוג ישירות על ידי הממליצים לכתובת המייל: learn-dis@edu.haifa.ac.il

 1. תיאור עצמי:

* מה הרקע האישי והמקצועי, שהביא אותך לבחור בלימודי פסיכולוגיה חינוכית ועושה אותך מתאים/ה לתחום זה.

*  מה הביא אותך לבחור בתוכנית זו באוניברסיטת חיפה.

*  התוכנית בפסיכולוגיה חינוכית מדגישה הן את הפן היישומי והן את הפן המחקרי. אנא התייחס/י לתחומי העניין שלך בהקשר של שני היבטים אלו, וכן לחיבורים האפשריים ביניהם.

*  תאר כיצד את/ה רואה את התפתחותך המקצועית במהלך השנים הבאות.

(סה"כ תיאור עצמי בהיקף של עד עמוד וחצי)

* הערה חשובה. חשוב לנו שמועמדים יוכלו לשתף בחוויותיהם באופן שמרגיש להם נוח, ושלא ייוצר לחץ על מועמדים לשתף פרטים אישיים שהם אינם מעוניינים לחשוף. לכן, היינו רוצים להדגיש כי המידה בה משתפים המועמדים פרטים אישיים בתוך התשובות איננה בשום פנים ואופן קריטריון על פיו אנחנו מודדים את התשובות. בהתאמה, גם השאלות מנוסחות באופן שאינו מכוון לחשיפה כזו. בנוסף, היותם של המועמדים מטופלים בהווה ובעבר גם היא איננה גורם אותו אנחנו שוקלים בקבלת ההחלטות.

 1. תיאור ניסיון מעשי ומחקרי בתחום:

* ציין/י את מקומות העבודה שבהם רכשת ידע או ניסיון העשויים לעזור לך בלימודים מתקדמים בפסיכולוגיה: ציין/י את המסגרת והתפקידים שמלאת- מי היה האחראי וממי קבלת את ההדרכה.

* תארו התנסות מחקרית בה לקחתם חלק (כמו השתתפות במחקר כעוזרי מחקר או במחקר מודרך). רצוי לפרט בשאלות מדעיות המעניינות אתכם/ן, ובכיוונים האקדמיים והאחרים בהם ברצונכם/ן לעסוק. התיאור לא מחייב בבחירת נושא המחקר בהמשך.
(סה"כ התיאור המעשי והמחקרי ביחד בהיקף של עד עמוד וחצי)

 1. קורות חיים.
 2. המועמדים העונים על הקריטריונים יוזמנו לריאיון אישי. כל מועמד ירואיין על ידי שני מראיינים.

  לצפייה בפלאייר הפרסום לתוכנית לחץ כאן (בחלון חדש)

  הנחיות להרשמה לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית:

ההרשמה לפסיכולוגיה חינוכית מתבצעת בפקולטה לחינוך בחוג ללקויות למידה והיא אינה תלויה בכל הרשמה בה נרשמת במזכירות פסיכולוגיה (כלומר אינה תלויה במספר התוכניות אליהם נרשם המועמד במחלקה לפסיכולוגיה).

תהליך ההרשמה מתחלק לשני חלקים עיקריים:

שלב ראשון תהליך רישום פורמאלי ותשלום לאוניברסיטת חיפה- יש להירשם אונליין ולשלם דמי הרשמה דרך האתר הראשי של האוניברסיטה. לאחר הרישום בוגרי תואר ראשון שאינו מאוניברסיטת חיפה נדרשים להעביר גיליון ציונים ואישור זכאות מקוריים עם חותמת מוסד הלימודים באופן פיזי או בדואר למחלקת הרשמה.

כמו- כן, ניתן להעביר מסמכים מקוריים עם חתימה דיגיטלית של מוסד הלימודים במייל graduate@univ.haifa.ac.il.

ניתן ליצור קשר עם מחלקת הרשמה במייל  graduate@univ.haifa.ac.il 

כתובת למשלוח דואר: המחלקה להרשמה, בית הסטודנט, קומה 1, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, 3498838 או בשעות הקבלה.

שלב שני – יש לשלוח את המסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי הקבלה למזכירות החוג ללקויות למידה לכתובת המייל learn-dis@edu.haifa.ac.il
שימו לב, המלצות תועברנה ישירות על ידי הממליצים למייל זה

*זכאי להציג מועמדותו ללימודי מ.א. תלמיד אשר סיים או עומד לסיים את לימודיו בפסיכולוגיה (לתואר תקני או מיקוד בפסיכולוגיה במדעי ההתנהגות, או השלמות לתואר לאחר תואר ראשון בתחום אחר), באוניברסיטה מוכרת או במכללה אשר קיבלה הכרה והסמכה מהמועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות.

ציוני הסף:
 90 בפסיכולוגיה ו-100 במתאם (תוקף ציון המתא"ם הוא 4 שנים) או אחוזון 50 ומעלה במבחן GRE Psychology.
– מועמדים אשר למדו במסגרת דו-חוגית – ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי הב.א. בחוג השני.
– מועמדים אשר למדו במסגרת חד-חוגית – ציון ממוצע 80 לפחות בקורסי השלמה/מקבצים מחוג שני.
– מועמדים אשר למדו במסגרת לימודי השלמה בפסיכולוגיה באחת מהאוניברסיטאות בארץ – ציון ממוצע 80 לפחות בתואר הקודם.

בקשות חריגות: 

תחילה יש להירשם לאוניברסיטה ולהעביר את כל המסמכים הדרושים כמפורט מעלה. במידה ואחד הציונים חורג במעט מהסף הנדרש, ולמועמד ניסיון קליני או מחקרי עשיר, ניתן להגיש למזכירות החוג בקשה חריגה בצירוף מכתב בהיקף של עד חצי עמוד המפרט ניסיון זה או מסביר מדוע הציונים חורגים מעט מהסף (קשיים אשר פגעו בתפקוד הסטודנט). הבקשה החריגה תועבר ביחד עם תיק המועמדות שיכלול את כל המסמכים הדרושים לוועדה החוגית שתדון במועמדות.

דרישות והנחיות נוספות למועמדים שטרם סיימו תואר ראשון:

 מועמד העומד לסיים לימודיו לתואר ראשון בשנת הלימודים תשפ״ג באחת האוניברסיטאות בארץ (או במכללות המוזכרות לעיל) חייב בדרישות הבאות:

*מועמדים אשר עדיין לומדים, מתבקשים להמציא אישור ציונים רשמי מהמוסד בו הם לומדים. האישור חייב לכלול את כל הציונים, כולל סמסטר א' של שנה"ל תשפ״ג וכן אישור על החובות שנותרו לסיום התואר.

*ממוצע ציונים בפסיכולוגיה ובחוג השני שאינו נמוך מהסף הנדרש ביום ההרשמה.

*צבירת נקודות זכות בסך שני שליש מהנדרש לתואר ראשון בפסיכולוגיה במוסדו (כולל נקודות זכות מסמסטר א' תשפ״ג, אם יש בהם ציונים סופיים).

*על הלומדים במסלול דו-חוגי להמציא ממוצע ציונים משוקלל זמני נפרד עבור קורסי פסיכולוגיה ועבור חוג הלימוד השני. דרישה זו חלה גם על תלמידים אשר משפרים ציונים.

*על הלומדים במסלול חד חוגי להמציא ממוצע ציונים זמני נפרד עבור קורסים בפסיכולוגיה ועבור קורסי בחירה/מקבץ.

* סיום כל החובות להשלמת הב.א. עד למועד הרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ד, ספטמבר 2023. במידה וסטודנט לא יסיים את חובות השמיעה עד תחילת שנת הלימודים תשפ"ד, לא יוכל לממש את קבלתו לתוכנית והיא תבוטל לאלתר.

טופס המלצה למועמדים ללימודי תואר שני – פסיכולוגיה חינוכית (בחלון חדש)

שנתון תואר שני תשפ״ג – החוג ללקויות למידה

מערכת תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית – שנה״ל תשפ״ג – שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית – שנה״ל תשפ״ג – שנה ב׳ (בחלון חדש)