תואר שני בחוג לייעוץ והתפתחות האדם - מידע כללי

לשיחה עם יועץ לגבי לימודים פנו בבקשה ללילך לוי, 8288320 llevy3@univ.haifa.ac.il

אחרי השעה 16:00 ניתן לפנות במייל או להשאיר הודעה טלפונית ואנו נחזור אליכם.

יו"ר ועדת מ"א: פרופ׳ מירי שרף  scharfm@edu.haifa.ac.il

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד תתקיים בתאריכים 29.01.2023 – 30.06.2023
 

החוג לייעוץ והתפתחות האדם מכשיר סטודנטים במספר מסלולי לימוד מתקדמים:
בתכנית לייעוץ חינוכי – אנו מכשירים סטודנטים לייעוץ חינוכי כמו גם לייעוץ במסגרות חוץ בית-ספריות. בוגרי התכנית עובדים כיועצים חינוכיים בבתי"ס ובמרכזים לליקויי למידה.

התכנית לביבליותרפיה – מכשירים אנשי-מקצוע המטפלים באמצעות ספרות (ביבליותרפיה). בוגרי התכנית עובדים הן במסגרת משרד החינוך (בבתי"ס) והן במשרד הבריאות, במסגרות לטיפול בבריאות הנפש, בבתי אבות וכד'.

בתכנית הרב תחומית בחינוך והתפתחות בגיל הרך  – תכנית הלימודים מעניקה בסיס ידע רחב ועדכני בנושאים הקשורים להתפתחות וחינוך בגיל הרך, מהלידה ועד 8 שנים.

התכנית להנחיית קבוצות – מטרתה של התכנית להנחיית קבוצות היא להכשיר אנשי מקצוע להנחות קבוצות משימה, קבוצות ייעוץ וקבוצות טיפול, בקשת רחבה של נושאים: התפתחות אישית ובין אישית, התפתחות רגשית של ילדים ומתבגרים, הנחיית הורים וקבוצות מורים. התכנית תכשיר מומחים המסוגלים לשלב בין פרקטיקה ומחקר.

פסיכותרפיה גוף-נפש-רוח – התמחות זו מובילה תפיסה חדשנית קלינית-אינטגרטיבית המתייחסת למכלול קיומו של האדם מתוך הבנה שגוף, נפש, רוח, סביבה אנושית וסביבה פיזית – קשורים וכרוכים אלו באלו. מטרתה לא רק תיקון הקושי, אלא גם התפתחות אישית, מימוש עצמי ושגשוג. התוכנית משלבת תפיסות עולם וכלי טיפול ממזרח וממערב.

במגמה לייעוץ והדרכת הורים – מטרתה של המגמה בייעוץ והדרכת הורים היא להכשיר אנשי מקצוע לייעוץ והדרכה להורים ולהכשיר חוקרים שיתמחו בתחום זה. התכנית תכלול הכרות מעמיקה עם תיאוריות וגישות מרכזיות בהורות ועם המחקר העדכני בתחום ההורות ולימוד מיומנויות בעבודה פרטנית, דיאדית וקבוצתית שתסייענה בייעוץ והדרכה של הורים באוכלוסיות מרקע חברתי, כלכלי ותרבותי מגוון.

באוניברסיטת חיפה אנו מציעים תכניות ייחודיות אלו באמצעות סגל בכיר חוקר אך גם מחובר לשטח המעשי. בהפסקות, ניתן ליהנות מנוף מדהים ומחברה אנושית נעימה!

תנאי קבלה לחוג (לתכניות שונות תנאי קבלה נוספים כמפורט בהמשך במסגרת התיאור של כל תכנית)

א.
1. 
תואר ראשון חד-חוגי בתחומי החינוך או מדעי ההתנהגות או בשני חוגים, שאחד מהם בתחומי החינוך או מדעי ההתנהגות (ציון מינימאלי מפורט בסעיף תנאי קבלה של כל תכנית).

2. תלמידים שסיימו את לימודיהם בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים, אישור רשמי לממוצע הציונים (סופי או זמני) וכן אישור על יתרת חובותיהם לתואר הראשון.

3. תישקל גם קבלתם של בעלי תואר ראשון שאינו בתחומי החינוך. סטודנטים אלו ידרשו להשלים קורסים נוספים מעבר לתכניות ההשלמה של התכניות.

4. בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, ידרשו לעמוד בבחינות ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים.

5. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור (בחלון חדש): http://www.ets.org/gre

ב.  ציון של 75 לפחות במבחן כניסה באנגלית של החוג.

ג.  בחוג לייעוץ והתפתחות האדם מספר המקומות מוגבל. אין כל התחייבות לקבל את המועמד/ת לתכנית או למסלול לימודי שבקש (להלן) גם אם מילא את כל תנאי המינימום הנדרשים.

ד. מילוי הנספחים הנדרשים בתכניות השונות הינו חובה ויש לעשות זאת בקפידה.את הטפסים ניתן להוריד מאתר החוג:

ה. ועדת הקבלה של התכנית המבוקשת ע"י המועמד תדון אך ורק במועמדים שהעבירו מראש את כל החומר הרלוונטי כמפורט בתנאי הקבלה הכלליים של החוג לייעוץ והתפתחות האדם ובתנאי הקבלה הנוספים של כל תכנית.

 רשימת המנחים ללימודי תואר שני והתמחויותיהם (קובץ PDF בחלון חדש)

מבחן כניסה חוגי באנגלית

  1. הזכאות להשתתפות בבחינה מותנית ברישום לאוניברסיטה לתואר שני בחוג לייעוץ והתפתחות האדם.
  2. ביום הבחינה יש להציג אישור על תשלום דמי הרשמה ותעודת זהות.
  3. הבחינה באנגלית היא חובה לכל המועמדים, למעט אלו  אשר סיימו לימודי התואר הראשון באוניברסיטה מוכרת בחו"ל, בה שפת הלימוד היא אנגלית. על מועמדים אלה לפנות לפני מועד הבחינה לוועדת המ"א החוגית לקבלת פטור.
  4. הבחינה באנגלית זהה בכל חוגי הפקולטה לחינוך. מועמדים ליותר מחוג אחד בפקולטה לחינוך נדרשים לגשת רק פעם אחת לבחינת הכניסה באנגלית.
  5. מועדי בחינת הכניסה באנגלית: 24.03.2023, 28.04.2023, 19.05.2023, 16.06.2023, 26.07.2023.
  6. לבחינות החוגיות יש להירשם באמצעות אתר הרישום לבחינות כניסה (בחלון חדש): https://applicants.haifa.ac.il/entranceexams/#/instruction

חדרי הבחינה יפורסמו באתר זה בסמוך למועד הבחינה וגם באתר החוג.

 יש לראות במידע זה זימון לבחינה, לא יישלח זימון נוסף לבחינה.

  1.  הבחינה באנגלית מתייחסת להבנת טקסט מדעי בלבד. ניתן להיעזר רק במילון מודפס או אלקטרוני.
2.  הציון בבחינת הכניסה החוגית באנגלית תקף למשך שנתיים.
3.  תלמידים בעלי מגבלות שונות מתבקשים לפנות מבעוד מועד למזכירות החוג ולהמציא את האישורים הנחוצים.

דוגמא לבחינת הכניסה באנגלית בפקולטה לחינוך

לימודי השלמה במסגרת לימודי התואר השני

לבעלי תואר ראשון בחינוך שסיימו לימודיהם בתחומי לימוד שאינם תואמים לתכנית המבוקשת, וכן לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בחינוך, ייקבעו לימודי השלמה שונים (בהיקף של עד 16 שעות שבועיות סמסטריאליות) בהתאם לדרישות ההשלמה של התכניות בחוג. פטור מלימודי השלמה יינתן אך ורק על בסיס הצגת מסמכים רשמיים רלוונטיים ממוסד אקדמי מוכר.

1. על מנת לקבל אישור מעבר למעמד "מן המניין" והרשמה לשנה השנייה יש לסיים את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה בציון 80 לפחות (בהתאם לדרישות התכנית אליה נרשם התלמיד).

2. תלמידים שלא למדו סטטיסטיקה ושיטות מחקר במסגרת לימודי תואר ראשון, או שלמדו קורסים אלו לפני יותר מחמש שנים, יחויבו בקיץ תשע"ו או בשנת לימודיהם הראשונה לתואר מ"א בשלושה קורסי השלמה כלהלן:
השלמות בשיטות מחקר
השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה

3. לגבי כל קורס עבורו מבוקש פטור, יש להמציא את המסמכים הבאים: סילבוס, ציון (80 לפחות), היקף הקורס (שעות), נקודות זכאות, שם ותואר המרצה. יש להמציא מסמכים אלה בעת הרישום.

4. בקשות לפטור מלימודי השלמה (על סמך ציון סופי בלימודי התואר הראשון) יש להגיש עד היום הראשון לפתיחת שנת הלימודים. פטורים מלימודי השלמה על סמך המסמכים יידונו עד תום השבוע הראשון ללימודים. לא יידונו בקשות לפטורים לאחר מועד זה.


לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני (318150-22-01)

מועמד שאינו עומד ברמת הקריטריונים החוגיים לקבלה לתואר שני יוכל, בהמלצת התכנית אליה ביקש להתקבל ובהמלצת הוועדה החוגית לתואר שני, להתקבל לשנת לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדותו לתואר שני, בכפוף לתקנון לימודים לתואר שני סעיף 8.13. עם סיום ההשלמות, על התלמיד להירשם מחדש ולהציג את מועמדותו לתואר שני.

מבנה הלימודים

במסגרת התואר השני בחוג לחינוך קיימים המסלולים הבאים:

מסלול א', עם עבודת גמר מחקרית (תזה)

מסלול ב', כולל מבחן גמר או פרויקט גמר

מסלול אישי עם עבודת גמר מחקרית (תזה)

מסלול ישיר לדוקטורט.


מסלול א' (כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית-תזה)

רישום למסלול א’ אינו מבטיח הישארות בו , שכן על התלמיד לעמוד בתנאים נוספים: ציון של 80 לפחות בקורס המתודולוגיה והסטטיסטיקה החוגי, ציון 80 לפחות בשיעורי החובה של התכנית, ציון של 85 לפחות בעבודות סמינריוניות, והתקשרות עם מנחה (מתוך מרצי החוג) המורשה להנחות עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה.

אין רישום למסלול א’ מבטיח מנחה לכל סטודנט או הנחייה בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו.

הנחיות לכתיבת התיזה ניתן לקבל במזכירות החוג או באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים (בחלון חדש).

הנחיות לכתיבת הצעת תיזה (קובץ pdf, בחלון חדש)

הנחיות לכתיבת עבודת תיזה (קובץ pdf, בחלון חדש)

אישור ועדת אתיקה

על פי החלטת הסנאט, כל הסטודנטים לתיזה ולדוקטורט חייבים לקבל אישור וועדת אתיקה למחקר בבני אדם החל משנת הלימודים תשע"ה.

 לוח הזמנים להגשות: מיד לאחר אישור הצעת המחקר.

כדי להגיש בקשה זו יש לפעול לפי ההנחיות באתר הפקולטה (תחת מחקר וחברי סגל – וועדת אתיקה)

http://www.edu.haifa.ac.il/index.php/he/research/ethics-committee

כמו כן, יש לעבור קורס אתיקה אינטרנטי, בהתאם להוראות באתר, ולהציג אישור על מעבר הקורס.  מנחי ההצעה חייבים להצטרף לפנייה זו, ולהציג גם הם אישורי קורס (תוקפו של אישור קורס הוא לארבע שנים). פרטים באתר.

סטודנטים שיעשו שינויים בשיטת המחקר שלהם לאחר אישור ההצעה (בשונה מהשיטה והכלים שאושרו על ידי וועדת אתיקה) חייבים להגיש בקשה לאישור השינויים, אחרת האישור שקיבלו יאבד את תוקפו.

הערה: אישור ועדת האתיקה אינו פוטר מקבלת אישור מטעם המערכת בה יתבצע המחקר (למשל למדען הראשי של משרד החינוך בעניין מחקרים בבתי הספר).


מסלול ב'

מסלול זה כולל לימוד בקורסים שונים ועמידה בבחינה מסכמת או כתיבת פרויקט גמר.

סיום במסלול ב' אינו מאפשר המשך לימודים לתואר שלישי.

מסלול אישי 318206-22-01                                                                                           

מטרתו של המסלול היא לאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד, שבו הוא מעוניין להתמחות, ושאיננו בהכרח מוגבל לתכנית לימודים של תכנית מסוימת בחוג. במסלול זה מחויב התלמיד במכסת שעות הלימוד כמו במסלול א' (32 שש"ס) ובכתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה). תכנית הלימודים תיבנה ע"י מנחה עבודת הגמר ותקבל את אישור יו"ר הועדה החוגית לתואר שני של החוג לייעוץ והתפתחות האדם והדיקן ללימודים מתקדמים. לצורך זה על המועמד להתקשר עם מנחה מטעם החוג שילווה תכנית אישית זו.

תנאי הקבלה לתכנית זו: ממוצע של 90 לפחות בלימודי התואר הראשון, ציון עובר בבחינה באנגלית והסכמת מנחה/מלווה להנחות את התלמיד. בתעודת המוסמך תצוין התמחותו של התלמיד בתכנית לימודיו.


מסלול ישיר לדוקטורט 318315-22-01

קיימת אפשרות ללימודים לדוקטורט ישירות אחרי לימודי התואר הראשון או בסיום שנה ראשונה של לימודי המ"א בכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים (ראה הנחיות בתקנון הרשות ללימודים מתקדמים).


מהלך הלימודים

על התלמידים במסלול א', מסלול ב' ומסלול אישי לסיים את כל חובותיהם במשך שנתיים,  למעט תלמידי התכנית לייעוץ חינוכי שמשך לימודיהם שנתיים וחצי. תלמידי מסלול א' ומסלול אישי יכולים ללמוד שנה נוספת, במסגרתה יסיימו את עבודת הגמר המחקרית (תזה) ויגישו אותה לשיפוט. גם תלמידי התכנית לייעוץ חינוכי אמורים להגיש את עבודת הגמר לשיפוט בתום שלוש שנים (שישה סמסטרים).


תהליך הרישום לתכניות ולתכניות בחוג לייעוץ והתפתחות האדם

1. יש לבחור את התכנית אליה מבקש המועמד להתקבל  ואת מסלול הלימודים. אין החוג מתחייב לקבל את המועמד למסלול הנבחר.

2. במידה והמועמד מעוניין להירשם ליותר מתכנית אחת, יש לציין סדר עדיפות בטופס ההרשמה. הטיפול בבקשת המועמד ייעשה קודם כל לגבי התכנית שצוינה בעדיפות הגבוהה יותר.

3. תיק של מועמד אשר יגיש מועמדות ליותר מתכנית אחת לא יטופל בו זמנית בשתי התכניות.

4. במידה והתקבלה החלטת קבלה לתכנית המועדפת לא יימשך הטיפול בבקשה לתכניות האחרות ולמועמד תשלח הודעת דחייה לגביהן.

5. במידה והמועמד עבר תהליך קבלה ונמצא ברשימת המתנה לתכנית שנמצאת בעדיפות הגבוהה יותר אצלו, תיקו בכל זאת יועבר לטיפול לתכנית הבאה על-פי סדר העדיפויות שציין המועמד.

6. כאמור, מועמד שנדחה מתכנית מסוימת יועבר לטיפול תכנית אחרת, אך יתכן כי בתכנית השנייה לא יהיו יותר מקומות, שכן כבר התקבלו אליה אלו שביקשו תכנית זו בעדיפות ראשונה.

7. את הנספחים הנדרשים לתכניות השונות ניתן להוריד מאתר החוג.

מסלול לימודי מחקר מקדים 318350-22-01
המסלול מיועד למועמדים המבקשים להירשם ללימודי מחקר מקדים (השלמות לדוקטורט)   ומבקשים להשלים את עבודת הגמר (תזה).
תנאי קבלה:
מועמד המבקש להירשם ללימודי מחקר מקדים והינו בעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר, חייב למלא את התנאים הבאים:
א.    בעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר ממוסד מוכר בציון סופי של  90 לפחות ובכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.
ב.    הסכמה בכתב  ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית.
דרישות המסלול:
א.    השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תיזה)
ב.    במידת הצורך, עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השני.
סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי.

 להורדת שנתון תואר שני, תשע"ז, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

 להורדת שנתון תואר שני, תשע"ח, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

 להורדת שנתון תואר שני, תשע"ט, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת שנתון תואר שני, תש״פ, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בשנתון תשפ״א – החוג לייעוץ והתפתחות האדם – לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה בשנתון תשפ״ב – החוג לייעוץ והתפתחות האדם – לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה בשנתון תשפ״ג – החוג לייעוץ והתפתחות האדם – לחץ כאן (בחלון חדש)