לקויות למידה עם התמחות באבחון וטיפול ילדים ומבוגרים בשפה הערבית

תאריך פתיחת ההרשמה 29.1.23

תאריך סגירת הרשמה 15.5.23

ראש התוכנית: פרופ' אוסייד ח׳טיב

*תוכנית לימודים אקדמית וקלינית ייעודית בנושא לקויות למידה בשפה הערבית. התוכנית מונחית עפ״י גישה אבחונית מקיפה ורב תחומית. מטרת התוכנית להכשיר מומחים לחקר, אבחון, טיפול פרטני ועבודה מערכתית בתחום לקויות הלמידה בשפה הערבית, שפת האם של המאובחנים ו/או המטופלים.

*משך הלימודים והיקפם זהה לתוכנית ללקויות למידה בתוספת קורסים ייעודיים ללקויות למידה בשפה הערבית.

*התוכנית ללקויות למידה מקנה תואר שני בלקויות למידה עם התמחות קלינית יישומית. 

*הלימודים בתוכנית עוסקים בהיבטים תיאורטיים, מחקריים ויישומיים של תהליך הלמידה התקין והלקוי. על מנת להבין את תהליך הלמידה בקרב כלל הלומדים, ולאפשר התערבות יעילה והוראה מותאמת, ישנה העמקה במיומנויות אקדמיות שונות כגון קריאה כתיבה וחשבון. במהלך הלימודים הסטודנטים ילמדו קורסים מגוונים העוסקים בתהליכי הלמידה השונים החל משלב הרכישה ועד הבגרות. הלימודים מתמקדים הן באוכלוסיות תקינות והן באוכלוסיות בעלות לקויות או קשיים בתהליכי הלמידה השונים בקרב ילדים ומבוגרים.

*התואר מקנה גם ידע יישומי ומכשיר את הסטודנטים לאבחן ולטפל בצורה פרטנית וקבוצתית בילדים ( בית ספר יסודי), במתבגרים (חטיבת ביניים ותיכון) ובמבוגרים.

*ההתמחות היישומית נערכת בקליניקות באוניברסיטה ובמסגרות חינוכיות. מטרת התוכנית ללקויי למידה להכשיר מומחים למחקר, הוראה, אבחון וטיפול קבוצתי ופרטני ועבודה מערכתית בתחום לקויות הלמידה.

תנאי קבלה:

  1. ציון ממוצע של 85 לפחות ולא פחות מ – 80 בכל חוג בתואר הראשון (ב"א) ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
  2. ציון 85 לפחות במבחן קבלה באנגלית– למידע נוסף לגבי בחינת הכניסה באנגלית והתאריכים לחץ כאן.
  3. קורות חיים ותמונת פספורט.
  4. לפחות שתי המלצות (על ההמלצות להישלח ישירות ע"י כותב ההמלצה על טופס נספח 13 למזכירות החוג learn-dis@edu.haifa.ac.il ). על ההמלצות להתייחס הן ליכולת האקדמית והן ליכולת הטיפולית של המועמדים. מפאת חיסיון, ההמלצות לא תועברנה לידי המועמדים.
  5. יש לעבור ראיון אישי בשלב המיון הסופי – אליו יוזמנו רק חלק מהמועמדים.
  6. סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים, אישור רשמי לממוצע הציונים (סופי או זמני), וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לתואר ראשון (אין אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון).
  7. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE.
  8. בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים.
  9. נדרש ידע בערבית ברמה של שפת-אם.

תהליך ההרשמה מתחלק לשני חלקים עיקריים:
שלב ראשון  תהליך רישום פורמאלי ותשלום לאוניברסיטת חיפה- יש להירשם אונליין ולשלם דמי הרשמה דרך האתר הראשי של האוניברסיטה. לאחר הרישום בוגרי תואר ראשון שאינו מאוניברסיטת חיפה נדרשים להעביר גיליון ציונים ואישור זכאות מקוריים עם חותמת מוסד הלימודים באופן פיזי או בדואר למחלקת הרשמה. כמו- כן, ניתן להעביר מסמכים מקוריים עם חתימה דיגיטלית של מוסד הלימודים במייל graduate@univ.haifa.ac.il.

ניתן ליצור קשר עם המחלקת הרשמה במייל  graduate@univ.haifa.ac.il 

כתובת למשלוח דואר: המחלקה להרשמה, בית הסטודנט, קומה 1, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, 3498838 או בשעות הקבלה.

שלב שני – יש לשלוח את המסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי הקבלה למזכירות החוג ללקויות למידה לכתובת המייל learn-dis@edu.haifa.ac.il
שימו לב, המלצות תועברנה ישירות על ידי הממליצים למייל זה.

מבנה הלימודים:

תכנית הלימודים הינה בת 5 סמסטרים- יומיים וחצי לימודים (כולל פרקטיקום). הלימודים מתקיימים בימי שני, רביעי וחמישי (פרקטיקום).

ניתן לסיים את הלימודים בתואר מוסמך במסלול א' (עם עבודת גמר מחקרית – תזה) או מסלול ב' (עם בחינת גמר).

במסגרת מסלול א' נלמדים 48 שעות שבועיות סמסטריאליות ובמסגרת מסלול ב' נלמדים 54 שעות שבועיות סמסטריאליות. 

תלמידי מסלול א' הכותבים עבודת גמר מחקרית-תזה יתבקשו להגיש את העבודה לשיפוט בתום שלוש שנות לימוד (ששה סמסטרים.

מספר המקומות במסלול א' הינו מוגבל. אין רישום למסלול א' מבטיח הישארות בו. כמו כן אין רישום זה מבטיח מנחה לכל תלמיד או בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו.

על תלמיד במסלול א' לעמוד בתנאים הבאים:

*ציון של 80 לפחות בקורס המתודולוגיה
*ציון 87 לפחות בשיעורי החובה של התוכנית

*ציון של 85 לפחות בעבודות סמינריוניות

*התקשרות עם מנחה (מתוך מרצי החוג) המורשה להנחות עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה.

תלמידים במסלול ב' (ללא תזה) חייבים לסיים את חובותיהם עד סוף הסמסטר החמישי כולל הגשת כל העבודות וסיום פרקטיקום ילדים ומבוגרים.

בכל המסלולים ניתן לשלב את ההתמחות היישומית באבחון וטיפול בליקויי למידה. בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו בחוג. סטודנט שלא יעמוד בתנאי הפרקטיקום ויסיים אותו בהצלחה תחום ההתמחות לא יצוין על גבי תעודת המוסמך.

בוגרי התוכנית יוכלו לעבוד במרכזים לאבחון וטיפול בלקויות למידה, לעבוד במרכזי תמיכה לסטודנטים לקויי למידה במוסדות אקדמיים במערכת ההשכלה הגבוהה או להשתלב במערכת החינוך בתפקיד מת"ל (מומחה לאבחון וטיפול בתפקודי למידה). המעוניינים להשתלב בתחום זה במערכת החינוך בתפקיד מומחה לאבחון וטיפול בתפקודי למידה (מת"ל) חייבים גם בתעודת הוראה.

לימודי השלמה:
קבלה לתוכניות השונות מותנית בקבלת ציון של 85 לפחות בכל אחד מהקורסים בלימודי התואר הראשון.

קורסי השלמה אופציונאליים שיקבעו על סמך לימודי הב"א עד6  שש"ס:

 308.2004 – אספקטים נוירופסיכולוגיים של הלמידה – 4 שש"ס

 308.2005 – פסיכולוגיה קוגניטיבית – 2 שש"ס

לגבי כל קורס עבורו מבוקש פטור יש להמציא את המסמכים הבאים: סילבוס, ציון 85 לפחות, היקף הקורס (שעות), נקודות זכאות, שם ותואר המרצה, יש להמציא מסמכים אלה בעת הרישום.
בקשות לפטור מלימודי השלמה (על סמך קבלת ציון סופי בלימודי התואר הראשון) יש להגיש עד היום הראשון לפתיחת שנת הלימודים. פטורים מלימודי השלמה על סמך המסמכים יידונו עד תום השבוע הראשון ללימודים. לא יידונו בקשות לפטורים לאחר מועד זה.

שנתון תואר שני תשפ״ג – החוג ללקויות למידה

מערכת לקויות למידה עם התמחות בשפה הערבית – שנה״ל תשפ״ג – שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת לקויות למידה עם התמחות בשפה הערבית – שנה״ל תשפ״ג – שנה ב׳ (בחלון חדש)

מערכת לקויות למידה עם התמחות בשפה הערבית – שנה״ל תשפ״ג – שנה ג׳ (בחלון חדש)