כריכת הספר לפקוח עיניים לרווחהלפקוח עיניים לרוחה

כמאתיים שירים על החיים, החברה ועולמנו שלנו שבכולם תום ופיכחון ואנו חיים את חיינו בין השימחה והיאוש, מבקשים להעניק משמעות לחיינו וחותרים לפקוח עיניים לרוחה, לעורר את עיוורי הדרך ולחתור למימוש אישיותנו.