תכנית בינתחומית בקשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה

תאריך פתיחת הרשמה 29.1.23

תאריך סגירת הרשמה 15.5.23

(תכנית משותפת לחוג לחינוך מתמטי ולחוג ללקויות למידה)

ראש התוכנית: פרופ' רוזה לייקין

התוכנית מיועדת למתעניינים בעיבוד מידע מספרי ומתמטי ובתהליכי למידה תקינה ולקויה של

חשבון ושל מתמטיקה.

ניתן ללמוד במסלול א' 36 שש"ס, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות והגשת עבודת גמר

מחקרית (תזה) או במסלול ב' 44 שש"ס, כולל כתיבת שלוש עבודות סמינריוניות ועמידה במבחן גמר.

המסיימים יהיו מוסמכי הפקולטה לחינוך ויהיו זכאים לתואר M.A בחינוך בתוכנית הבינתחומית לקשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה.

תנאי קבלה:

יש לעמוד בתנאי הקבלה של החוג לחינוך מתמטי והחוג ללקויות למידה.

בחוג לחינוך מתמטי:

  • נדרש רקע בחינוך ובמתמטיקה.
  • ציון של 80 לפחות בהוראת מדעים או שילוב של תואר במדעים בציון של 80 לפחות ביחד
  • עם לימודי חינוך (תעודת הוראה, למשל) בציון של 80 לפחות.

בחוג ללקויות למידה:

תהליך ההרשמה מתחלק לשני חלקים עיקריים:
שלב ראשון תהליך רישום פורמאלי ותשלום לאוניברסיטת חיפה- יש להירשם אונליין ולשלם דמי הרשמה דרך האתר הראשי של האוניברסיטה, לאחר הרישום בוגרי תואר ראשון שאינו מאוניברסיטת חיפה נדרשים להעביר גיליון ציונים ואישור זכאות מקוריים עם חותמת מוסד הלימודים באופן פיזי או בדואר למחלקת הרשמה.  

כמו- כן, ניתן להעביר מסמכים מקוריים עם חתימה דיגיטלית של מוסד הלימודים במייל graduate@univ.haifa.ac.il.

ניתן ליצור קשר עם המחלקת הרשמה במייל  graduate@univ.haifa.ac.il

כתובת למשלוח דואר: המחלקה להרשמה, בית הסטודנט, קומה 1, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, 3498838 או בשעות הקבלה.

שלב שנייש לשלוח את המסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי הקבלה למזכירות החוג ללקויות למידה לכתובת המייל   learn-dis@edu.haifa.ac.il
שימו לב, המלצות תועברנה ישירות על ידי הממליצים למייל זה

לימודי השלמה: 

ציון של 80 לפחות בכל קורס בלימודי השלמה (במידה ונדרשו השלמות).

קורסי ההשלמה הנדרשים ייקבעו בהתאם להחלטת ועדת הקבלה.

308.2005פסיכולוגיה קוגניטיבית 2 נק'
308.2004אספקטים נוירו פסיכולוגיים של הלמידה4  נק'

מבנה הלימודים:

 מסלול ב' מסלול א'
שנה א' קורסי חובה
4 שש"סמחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א+ תרגיל
4 שש"סחינוך מתמטי: קורס אינטגרטיבי
4 שש"סאורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה
2 שש"סקשב והפרעות קשב
2 שש"סהתפתחות תקינה בחשבון ולקויות חשבון

4 שש"ס

4 שש"ס

2 קורסי בחירה בלקויות למידה

או

1 בקורס בחינוך מתמטי

 
סה"כ 24 שש"ססה"כ 20 שש"ס
שנה ב' קורסי חובה
4 שש"סקשיי למידה בחשבון – שיעור
2 שש"ס*נוירוביולוגיה של הקוגניציה
2 שש"סמבוא קליני באבחון
4 שש"סהבסיס הנוירוקוגניטיבי של מיומנויות בחשבון
4 שש"ס2 קורסים בחינוך מתמטי
סה"כ 20 שש"ססה"כ 16 שש"ס
סה"כ 44 שש"ססה"כ 36 שש"ס

* בשנה ב' תלמידי מסלול א' יהיו פטורים מקורסי חובה בהיקף של 4 שש"ס (כלומר, יורידו באחד החוגים קורס אחד של 4 שש"ס או 2 קורסים של 2 שש"ס). לא כולל הסמינר האינטגרטיבי אותו שני המסלולים לומדים. תלמידי מסלול ב' ילמדו את כל קורסי החובה שבטבלה.

 מערכת לשנה"ל תשע"ט בתכנית בינתחומית מתמטיקה – שנה א׳

מערכת לשנה"ל תשע"ט בתכנית בינתחומית מתמטיקה – שנה ב׳