מסלול הדוקטורט הבין-תחומי בפסיכואנליזה בחוג לייעוץ והתפתחות האדם

ראש המסלול: פרופ׳ דנה אמיר

מסלול ייחודי יאפשר כתיבת עבודת דוקטורט בין תחומית בפסיכואנליזה בשיתוף עם מנחים מתחומים וחוגים אחרים (פסיכואנליזה וספרות, פסיכואנליזה ומגדר, פסיכואנליזה ומוסיקה, פסיכואנליזה וחקר התרבות, פסיכואנליזה ופילוסופיה ועוד). עבור כל תלמיד תיבנה תכנית ייחודית שתכלול את הקורסים שעליו להשלים משני תחומי הדעת שבהם תעסוק עבודת המחקר שלו. עבודת הדוקטורט עצמה תוגש במסגרת החוג לייעוץ והתפתחות האדם.

דרישות הקבלה הכלליות לתואר השלישי בחוג חלות גם על המועמדים למסלול זה.

על המעוניינים לשלוח לפרופ׳ דנה אמיר (dana.amir2@gmail.com) קורות חיים אקדמיים ומקצועיים מפורטים, כולל רקע בפסיכואנליזה. במידה והמועמד/ת הינו/ה בוגר/ת אחת התכניות המוכרות לפסיכותרפיה-פסיכואנליטית, בוגר/ת המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית או בוגר/ת ההכשרה הפסיכואנליטית במכון הפסיכואנליטי בירושלים או בת"א – יש לציין זאת.

בנוסף, יש לצרף הצעה ראשונית (עד שלושה עמודים) הכוללת את נושא המחקר המבוקש, רקע חלקי מתוך הספרות המקצועית ודגש על החידוש שמבקש/ת הכותב/ת להציע על רקע המחקר הקיים בנושא.