ד״ר שרונה ט. לוי וד״ר אסנת זוהר הציגו ופירסמו בנושא למידה עם סביבת אֵלִי-כֶּם

צילום מסך מהמחקרהפקולטה לחינוך מברכת את ד"ר שרונה ט. לוי, מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה, ואת ד"ר אסנת זוהר על ההצגות והפרסומים העוסקים במחקרן המרתק, בנושא למידה עם סביבת אֵלִי-כֶּם (ELI-Chem, Embodied Learning Interactive Chemistry) של מושגים מרכזיים בכימיה.

במסגרת המחקר פיתחו החוקרות את הסביבה אֵלִי-כֶּם (ELI-Chem, Embodied Learning Interactive Chemistry). סביבה זו מתמקדת בלמידה של מושגים מרכזיים בכימיה ברמה של תיכון – קישור כימי, כוחות חשמליים ואנרגיה כימית. הלמידה בסביבה מתבססת על תיאוריית "למידה מעוגנת-גוף" המדגישה את הקשר בין פעולה וחשיבה.

צילומי מסך מתוך המחקר

לקריאה נוספת על המחקר בקישור (בחלון חדש): https://katzr.net/4617e1

ד"ר אסנת זוהר וד"ר שרונה ט. לוי הציגו היבטים שונים מהמחקר בכנסים:

  1. IDC 2020: Interaction Design and Children
  2. ECRICE, 15th European Conference on Research in Chemistry Education
  3. AERA Annual Meeting (במסגרת שולחנות עגולים)

המאמרים שהוצגו הם:

Zohar, A.R. & Levy, S.T. (2020). What do Atoms Feel? Understanding Forces and Energy in Chemical Bonding through the Eli-Chem Environment. IDC 2020: Interaction Design and Children, June 21-24, 2020, London, UK.

 Zohar, A.R. & Levy, S.T. (2020). Developing conceptual understanding in chemistry through embodied experiences. Part of the "Developing conceptual understanding in chemistry through technology or instructional measure" symposium. ECRICE, 15th European Conference on Research in Chemistry Education, Weizmann University, Israel, 6-8 July, 2020.

 Zohar, A.R. & Levy, S.T. (2020). Learning progression for chemical bonding based on learning with the ELI-Chem simulation. ECRICE, 15th European Conference on Research in Chemistry Education, Weizmann University, Israel, 6-8 July, 2020.

 Zohar, A. R. & Levy, S. T. (2020, Apr 17 - 21) Which Forces Does Atom Feel? Embodied Experiences of Chemical Bonds With the ELI-Chem Learning Environment [Roundtable Session]. AERA Annual Meeting San Francisco, CA http://tinyurl.com/u5yfosf (Conference Canceled)

כל הכבוד לכן!

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu